Nyheter

Kategori: Politikk

Vi lager nytt politisk program! Vil du være med?

I 2019 er det lokalvalg, og da skal vi gå til valg på et politisk program fullspekket med visjoner og konkret politikk. Det programmet kan du være med på å utform...

Endelig klimabudsjett!

Etter vårt initiativ, er nå det første klimabudsjettet for Trondheim kommune lagt fram.

...
Miljøpartiet De Grønne

Kronikksamling vol. 2. MEDVIRKNING

Endelig lanseres årets grønne kronikksamling! Denne gang med det engasjerende og meget aktuelle temaet

Grønn skule

Miljøpartiet Dei Grøne ønsker ein skule som klarer å sjå enkelteleven sine individuelle eigenskapar og interesser og som samtidig vektlegg fellesskap i eit mangfa...

Miljøpartiet De Grønne

Biologisk mangfold

Trusselen mot det biologisk mangfoldet er ved siden av klimakrisen noe av det alvorligste menneskeheten står overfor i åra fremover. Denne problematikken er dessverr...