Nyheter

Kategori: Politikk

Mer byliv i Midtbyen!

Ja til mer byliv i Midtbyen! MDG har fått gjennomslag for å etablere et bylivsprosjekt som skal gjøre Midtbyen mer attraktiv å være i.

...

Vårt verdigrunnlag og forsikringer for framtida

Ivar Henry Larsen er nestleder i styret og 7. kandidat på lista for neste års kommunevalg. Her reflekterer han over tanker som dukker opp i jula når en prøver å r...

Vil vil styrke Midtbyen, ikke svekke den!

I går vedtok bystyret, mot våre stemmer, å tillate detaljhandel i et lokale som i vedtatte planer var satt av til næring. Vi mener dette er helt feil vei å gå, o...

Kommunen må føre en aktiv boligpolitikk!

Kommunen kan og bør gripe muligheten til å påvirke boligmarkedet ved å tilby kommunale utleieboliger også til flere enn de som har rett på det på grunn av særs...

Vi lager nytt politisk program! Vil du være med?

I 2019 er det lokalvalg, og da skal vi gå til valg på et politisk program fullspekket med visjoner og konkret politikk. Det programmet kan du være med på å utform...

Endelig klimabudsjett!

Etter vårt initiativ, er nå det første klimabudsjettet for Trondheim kommune lagt fram.

...
Miljøpartiet De Grønne

Kronikksamling vol. 2. MEDVIRKNING

Endelig lanseres årets grønne kronikksamling! Denne gang med det engasjerende og meget aktuelle temaet

Grønn skule

Miljøpartiet Dei Grøne ønsker ein skule som klarer å sjå enkelteleven sine individuelle eigenskapar og interesser og som samtidig vektlegg fellesskap i eit mangfa...