Ansatte

12. februar 2016

Det er to ansatte i tilknytning til arbeidet De Grønne gjør her i Trondheim.

 

Eline Hansen Næset er ansatt av MDG Trøndelag, MDG Trondheim og bystyregruppa i det som tilsammen blir en 100% stilling. Hun yter administrativ og organisatorisk støtte til nevnte partiledd og resten av lokallaga i fylket.

Eline har bakgrunn i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap, og globaliseringsstudier – global politikk og kultur.

E-post : eline.hansen.naset@mdg.no (eller bare eline@mdg.no)
Mobil: 458 07 370

Ellinor Hansen er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i en 100% prosjektstilling i valgkampen fra 1. mai til valget i september.

Ellinor har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver.

E-post: ellinor.hansen@mdg.no
Telefonnummer: 95067212