Ansatte

12. februar 2016

Det er én fast ansatt i tilknytning til arbeidet De Grønne gjør her i Trondheim.

 

Eline Hansen Næset er ansatt av MDG Trøndelag, MDG Trondheim og bystyregruppa i det som tilsammen blir en 100% stilling. Hun yter administrativ og organisatorisk støtte til nevnte partiledd og resten av lokallaga i fylket.

Eline har bakgrunn i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap, og globaliseringsstudier – global politikk og kultur.

E-post : eline.hansen.naset@mdg.no (eller bare eline@mdg.no)
Mobil: 458 07 370