Ansatte

Det er én fast ansatt i tilknytning til arbeidet De Grønne gjør her i Trondheim.

 

Fra september 2022 til juni 2022 er Aurora Meland Winger vikar for Eline. Aurora kan nås på aurora.meland.winger@mdg.no

***

Eline Hansen Næset er ansatt av MDG Trøndelag, MDG Trondheim og bystyregruppa i det som tilsammen blir en 100% stilling. Hun yter administrativ og organisatorisk støtte til nevnte partiledd og resten av lokallaga i fylket.

Eline har bakgrunn i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap, og globaliseringsstudier – global politikk og kultur.

E-post : eline.hansen.naset@mdg.no (eller bare eline@mdg.no)

Mobil: 458 07 370