Ansatte

12. februar 2016

Det er to ansatte i tilknytning til arbeidet De Grønne gjør her i Trondheim.

 

Eline Hansen Næset er ansatt av MDG Sør-Trøndelag, fylkestingsgruppa, MDG Trondheim og bystyregruppa i det som tilsammen blir en 100% stilling som fylkeskoordinator. Hun yter administrativ og organisatorisk støtte til nevnte partiledd og resten av lokallaga i fylket.

Eline har bakgrunn i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap, og globaliseringsstudier – global politikk og kultur.

E-post : eline.hansen.naset@mdg.no (eller bare eline@mdg.no)
Mobil: 458 07 370

Siv Maren Sandnæs er ansatt i en 80% stilling som politisk rådgiver for varaordfører Hilde Opoku og resten av bystyregruppa. Hun har bakgrunn fra blant annet miljøorganisasjonen Spire, og utdanning innen utviklingsstudier, internasjonale miljøstudier og offentlig administrasjon og ledelse.

E-post: sivmaren.sandnaes@trondheim.kommune.no
Mobil: 97028529