Lokallaget

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1988. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen. Ved valget i 2019 gikk vi frem fra 7,7 til 10,4 %, og dette er våre seks bystyrerepresentanter.

Kontakt oss på trondheim@mdg.no

 

Lokallagets styre 2023/2024 består av:

Jonas Sjolte (leder)

Nora Malini Sætherø (nestleder)

Arve Lian (kasserer)

Astrid Rem (styremedlem)

Kari Øvrelid (styremedlem)

Elise Eikrem Rindarøy (sekretær og medlemsansvarlig)

Jonas Ghanizadeh (styremedlem)

Representant for bystyregruppa: Aurora Meland Winger (vara for Line Fjørstad som er i permisjon)

Representant for Grønn Ungdom:

Representant for Trondheim Grønne Studenter: Kirsten Runningen

Varaliste:

1. vara: Andy Auran

2. vara: Kine Nilsen Myre

3. vara: Jonas Bugtene Boulifa

4. vara: Elisabeth Blissfield

 

Kontaktinformasjon

Partikontor: Olav Tryggvasons gate 47
Kontorplass for ansatte: Rådhuset i Munkegata 1

Postadresse:
Trondheim kommune
Miljøpartiet De Grønne
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Facebook: www.facebook.com/TrondheimMDG

Twitter: @TrondheimMDG

Instagram: https://www.instagram.com/mdgtrondheim/

Gi ditt bidrag til konto nr. 1254 050 3336.