Lokallaget

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1988. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen og i 2023 inngikk vi et samarbeid med sentrum-høyre.

Kontakt oss på trondheim@mdg.no

 

Lokallagets styre 2024/2025:

Astrid Rem (leder)

Thomas Sakshaug (nestleder)

Elise Eikrem Rindarøy (sekretær og medlemsansvarlig)

Arve Lian (kasserer)

Kine Nilsen Myre (styremedlem)

Hans Hagen (styremedlem)

Sindre Brun (styremedlem)

Representant for bystyregruppa: Aurora Meland Winger

Representant for Grønn Ungdom: Leonore Røkenes Agerborg

Representant for Trondheim Grønne Studenter: Christopher Hermansen

Varaliste:

1. vara: Janka Otting

2. vara: Thorstein Wang (Til aug 2024)

3. vara: Jonas Ali Ghanizadeh

Kontaktinformasjon

Kontorplass for ansatte: Rådhuset i Munkegata 1

Postadresse:
Trondheim kommune
Miljøpartiet De Grønne
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Facebook: www.facebook.com/TrondheimMDG

Twitter: @TrondheimMDG

Instagram: https://www.instagram.com/mdgtrondheim/

Gi ditt bidrag til konto nr. 1254 050 3336.