Fotocredit:

Vil du bidra?

Kan du tenke deg å bli aktiv i lokallaget? Du har mange muligheter!

22. februar 2017

Er du nyinnmeldt, et passivt medlem som har våknet til liv, eller kanskje bare en støttespiller som har lyst til å bidra litt? Mulighetene for å engasjere seg er mange.

  • Vi har jevnlige sosiale og politiske medlemsmøter
  • Vi deltar på årlige markeringer (8. mars, 1. mai og lignende)
  • På nyåret har vi årsmøte, hvor vi blant annet velger 1) styre (som leder lokallagets arbeid mellom årsmøtene), 2) valgkomité (som finner kandidater til rollene som skal fylles på årsmøtet) 3) nominasjonskomité (som leder arbeidet med å finne kandidater til lista ved lokalvalget) og 4) programkomité (som leder arbeidet med å forme det politiske programmet vi skal gå til valg på i kommunevalget i 2019). Vi trenger folk til alle disse viktige rollene!
  • Vi skal snart velge kandidater til lista til kommunevalget i 2019
  • Vi driver internskolering

I tillegg til det som er nevnt, har vi ressursgrupper knytta til bystyrerepresentantene våre.

  • Jan Bojer Vindheim sitter i byutviklingskomiteen
  • Vegard Bilsbak sitter i helse- og velferdskomiteen
  • Line Fjørstad sitter i finans- og næringskomiteen
  • Marianne Meløy sitter i oppvekstkomiteen

Ressursgruppene består av bystyrerepresentanten selv, minst én fra lokallagsstyret og andre medlemmer som kan tenke seg å lese sakene som skal behandles i komiteen, og diskutere sakene med representanten før komitémøtet.

Ta kontakt med Eline på eline@mdg.no eller 45 80 73 70) hvis du er interessert i å bli med i en sånn gruppe, og vil høre mer om dette, eller hvis du er interessert i å høre mer om mulighetene for engasjement i lokallaget generelt.