Vil du bidra?

Kan du tenke deg å bli aktiv i lokallaget? Miljøpartiet De Grønne har vår tids viktigste politiske prosjekt, og trenger innsatsen til alle sympatisører som finnes der ute.

22. februar 2017

Er du nyinnmeldt, et passivt medlem som har våknet til liv, eller kanskje bare en støttespiller som har lyst til å bidra litt? Mulighetene for å engasjere seg er mange. Du kan gjerne melde deg via dette skjemaet eller lese mer under her.

Utadrettet velgerkontakt

 • Vi går på husbesøk
 • Vi deler ut postkort i postkasser
 • Vi har aksjoner
 • Vi inviterer til åpne innbyggermøter
 • Vi deltar på årlige markeringer (8. mars, 1. mai, Trondheim Pride Parade og lignende)
 • Vi er synlige i sosiale medier, og trenger folk som vil være med på å utforme innhold til dette.

Internt

 • På nyåret har vi årsmøte, hvor vi blant annet velger 1) styre (som leder lokallagets arbeid mellom årsmøtene), 2) valgkomité (som finner kandidater til rollene som skal fylles på årsmøtet) 3) nominasjonskomité (som leder arbeidet med å finne kandidater til lista ved lokalvalget) og 4) programkomité (som leder arbeidet med å forme det politiske programmet vi skal gå til valg på i kommunevalget i 2019). Vi trenger folk til disse viktige rollene!
 • Vi driver internskolering

I tillegg til det som er nevnt, har vi ressursgrupper knytta til bystyrerepresentantene våre.

 • Ola Lund Renolen i kultur-, idrett- og friluftslivkomiteen
 • Tore Dyrendahl i areal- og samferdselskomiteen
 • Line Ingebrigtsen Fjørstad i finans- og organisasjonskomiteen
 • Aurora Meland Winger i miljø- og næringskomiteen
 • Stine Børø Szell i arbeid- og sosialkomiteen (kombinert med helse og eldre-komiteen som vi ikke sitter i, men som følges opp av Ivar Henry Larsen som sitter i eldrerådet)
 • Ask Ibsen Lindal i oppvekstkomiteen
 • (Bente Aina Ingebrigtsen sitter i kontrollutvalget, men vi har ikke ressursgruppe for det).

Ressursgruppene består av bystyrerepresentanten selv og andre medlemmer som kan tenke seg å lese sakene som skal behandles i komiteen, og diskutere sakene med representanten før komitémøtet.

Ta kontakt med Eline på eline@mdg.no eller 45 80 73 70 hvis du er interessert i å bli med i en sånn gruppe, og vil høre mer om dette, eller hvis du er interessert i å høre mer om mulighetene for engasjement i lokallaget generelt.