Fotocredit:

Vil du bidra?

Kan du tenke deg å bli aktiv i lokallaget? Du har mange muligheter! Du kan gjerne melde deg via dette skjemaet eller lese mer under her.

22. februar 2017

Er du nyinnmeldt, et passivt medlem som har våknet til liv, eller kanskje bare en støttespiller som har lyst til å bidra litt? Mulighetene for å engasjere seg er mange.

  • Vi har jevnlige sosiale og politiske medlemsmøter
  • Vi deltar på årlige markeringer (8. mars, 1. mai og lignende)
  • Vi driver valgkamp i valgår. I 2019 er det lokalvalg, og vi trenger massevis av frivillige til mange ulike oppgaver.
  • På nyåret har vi årsmøte, hvor vi blant annet velger 1) styre (som leder lokallagets arbeid mellom årsmøtene), 2) valgkomité (som finner kandidater til rollene som skal fylles på årsmøtet) 3) nominasjonskomité (som leder arbeidet med å finne kandidater til lista ved lokalvalget) og 4) programkomité (som leder arbeidet med å forme det politiske programmet vi skal gå til valg på i kommunevalget i 2019). Vi trenger folk til alle disse viktige rollene!
  • Vi driver internskolering

I tillegg til det som er nevnt, har vi ressursgrupper knytta til bystyrerepresentantene våre.

  • Jan Bojer Vindheim sitter i byutviklingskomiteen
  • Bente Aina Ingebrigtsen oppvekstkomiteen
  • Vegard Bilsbak sitter i helse- og velferdskomiteen
  • Line Fjørstad sitter i finans- og næringskomiteen

Ressursgruppene består av bystyrerepresentanten selv, minst én fra lokallagsstyret og andre medlemmer som kan tenke seg å lese sakene som skal behandles i komiteen, og diskutere sakene med representanten før komitémøtet.

Ta kontakt med Eline på eline@mdg.no eller 45 80 73 70 hvis du er interessert i å bli med i en sånn gruppe, og vil høre mer om dette, eller hvis du er interessert i å høre mer om mulighetene for engasjement i lokallaget generelt.