Etter forhandlinger blant partia som samarbeider i Miljøpakken har vi landa et flertall i bystyret for 6 milliarder friske penger de neste 12 årene til kollektiv, sykkel, gange og universell utforming.

Opps, fant ikke skjemaet.