Debatten om Midtbyens fremtid pågår stadig, både i Adresseavisa og blant folk. Det er bra! I sentrum for de siste måneders debatt, har prøveprosjektet med miljøgate i Olav Tryggvasons gate stått.

Ønsker du å bidra til det politiske eller organisatoriske arbeidet i Miljøpartiet De Grønne Trondheim?

Send en e-post til trondheim@mdg.no, så finner vi noe som passer for deg. (Skjemaet under her er ikke i bruk.)