Nyheter

1. mai: Klimakampen står for tur!

Aurora Meland Winger holdt appell på vår digitale 1. mai-markering, og appellen kan leses i sin helhet her.

...

Fattigdomsbekjempelse med en grønn innfallsvinkel

I januar deltok bystyrerepresentant Stine Børø Szell i et møte om fattigdom i regi av Fattignet...

Nytt lokallagsstyre er på plass og klare for 2020!

Vi har fått et nytt styre! De ble valgt på årsmøtet 1. februar, og gleder seg til å bidra til fortsatt vekst for den grønne bevege...

Endelig skal bussen prioriteres i Olav Tryggvasons gate!

Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate ble aldri gjennomført slik det opprinnelig var tenkt, men etter stadig nye justeringer (grunnet et politisk flertall som ikke...

Grønne budsjettgjennomslag for 2020

Det rødgrønne budsjettet vedtas i bystyret 19. november, og det er noen saker vi har lyst til å fremheve spesielt.

...

30 millioner for 30 % kutt!

Mandag 2. desember la den rødgrønne flertallskoalisjonen frem budsjettet sitt på en pressekonferanse på Sverresborg barnehage. Line ...

Miljøpartiet De Grønne

Trondheim kommune erklærer klima- og naturkrise!

I bystyremøtet 21. november føyde Trondheim kommune seg inn i rekken av kommuner og fylkeskommuner som erklærer klima- og naturkrise, etter forslag fra oss og reste...

Miljøpartiet De Grønne

Nyhavna – et potensielt forbildeprosjekt for klimanøytral byutvikling!

Debatten om Nyhavna kommer opp med jevne mellomrom. Her har vi en unik anledning til å utvikle en fremtidsrettet og særegen bydel ved ...

Rekordstor grønn gruppe i Trondheim

MDG får sju representanter i bystyret.

...

MDG med bra partimåling i Adresseavisen og NRK

Hvorfor øker MDG på målingene i Trondheim?

...