Nyheter

Kategori: Nyheter

Bilen er elefanten i Olav Tryggvasons gate

Når vi diskuterer løsninger for Olav Tryggvasons gate, må vi diskutere bilen, skriver Tore Dyrendahl i et innlegg i Adresseavisen.

...

Søkes: Valgkampkoordinator (intern utlysning)

Vi supplerer valgkamputvalget vårt, og ser nå etter valgkampkoordinator! Kan det bli deg?

...

En levende debatt om en levende Midtby

Debatten om Midtbyens fremtid pågår stadig, både i Adresseavisa og blant folk. Det er bra! I sentrum for de siste måneders debatt, ...

Mer byliv i Midtbyen!

Ja til mer byliv i Midtbyen! MDG har fått gjennomslag for å etablere et bylivsprosjekt som skal gjøre Midtbyen mer attraktiv å være i.

...

Vårt verdigrunnlag og forsikringer for framtida

Ivar Henry Larsen er nestleder i styret og 7. kandidat på lista for neste års kommunevalg. Her reflekterer han over tanker som dukker opp i jula når en prøver å r...

Vil vil styrke Midtbyen, ikke svekke den!

I går vedtok bystyret, mot våre stemmer, å tillate detaljhandel i et lokale som i vedtatte planer var satt av til næring. Vi mener dette er helt feil vei å gå, o...

Her er våre kandidater til lokalvalget 2019!

Nå er lista vår klar! Her er folka som stiller til valg til bystyret for Miljøpartiet De Grønne i Trondheim høsten 2019.

...

Kommunen må føre en aktiv boligpolitikk!

Kommunen kan og bør gripe muligheten til å påvirke boligmarkedet ved å tilby kommunale utleieboliger også til flere enn de som har rett på det på grunn av særs...

Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Etter å ha fått innspill fra medlemmene og å ha gjennomført intervjuer med mange aktuelle kandidater, har nominasjonskomiteen nå levert ei liste som toppes av Ola...