Nyheter

Kategori: Nyheter

1. mai: Klimakampen står for tur!

Aurora Meland Winger holdt appell på vår digitale 1. mai-markering, og appellen kan leses i sin helhet her.

...

Fattigdomsbekjempelse med en grønn innfallsvinkel

I januar deltok bystyrerepresentant Stine Børø Szell i et møte om fattigdom i regi av Fattignet...

Nytt lokallagsstyre er på plass og klare for 2020!

Vi har fått et nytt styre! De ble valgt på årsmøtet 1. februar, og gleder seg til å bidra til fortsatt vekst for den grønne bevege...

Endelig skal bussen prioriteres i Olav Tryggvasons gate!

Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate ble aldri gjennomført slik det opprinnelig var tenkt, men etter stadig nye justeringer (grunnet et politisk flertall som ikke...

Grønne budsjettgjennomslag for 2020

Det rødgrønne budsjettet vedtas i bystyret 19. november, og det er noen saker vi har lyst til å fremheve spesielt.

...

30 millioner for 30 % kutt!

Mandag 2. desember la den rødgrønne flertallskoalisjonen frem budsjettet sitt på en pressekonferanse på Sverresborg barnehage. Line ...

Miljøpartiet De Grønne

Trondheim kommune erklærer klima- og naturkrise!

I bystyremøtet 21. november føyde Trondheim kommune seg inn i rekken av kommuner og fylkeskommuner som erklærer klima- og naturkrise, etter forslag fra oss og reste...

Miljøpartiet De Grønne

Nyhavna – et potensielt forbildeprosjekt for klimanøytral byutvikling!

Debatten om Nyhavna kommer opp med jevne mellomrom. Her har vi en unik anledning til å utvikle en fremtidsrettet og særegen bydel ved ...

Miljøpartiet De Grønne

SFO skal fortsatt være frivillig

MDG vil ta initiativet til en ny gjennomgang av krav og vilkår for et framtidig frivi...

Miljøpartiet De Grønne

Våre kjernesaker i valgkampen 2019

Vurderer du å stemme grønt til høsten? Her kan du lese om våre kjernesaker for kommende bystyreperiode.

...