Fotocredit: Eline Hansen Næset

Grønne gjennomslag innen byutvikling

Sykkelsatsing, lek og byliv, en inkluderende by og satsing på kollektivtrafikk. Sånn påvirker MDG Trondheim.

I anledning en møteserie hvor bystyrerepresentantene våre forteller om saker de har jobba med i bystyreperioden, presenterer vi her noen eksempler på grønne gjennomslag innen byutvikling.

8. november 2022

Nye sykkelveier, f. eks. i Fjordgata og Sandgata

2,3 mrd mer til sykkeltiltak de neste 12 åra

Mer trygg sykkelparkering, også for store sykler og lastesykler

Flere lekeplasser og oppgraderte
byrom, som Marinen og
Stiftsgårdsparken

Bylivsgater der folk kan utforme
gata si, f. eks. Abels gate

Mer midler til parker, blant annet
Thornæsparken på Møllenberg

Bylivsprosjekt med tiltak for mer byliv
i Midtbyen

Flere sitteplasser i Midtbyen

Flere trær og mer beplantning

Planer om en skeiv plass/et monument for å markere skeives rettighetskamp

Mer universell utforming, f. eks. trillevennlig dekke og satsing på dette i Miljøpakken

Flere HC-parkeringsplasser

1,5 mrd mer til bedre busstilbud og lavere priser

Innkjøp av nye trikkevogner og oppgradering av skinner

Midler til trikk hvert 10. minutt

Tiltak for mindre kø for bussen