Fotocredit:

Grønne gjennomslag innen miljø og næring

I anledning en møteserie hvor bystyrerepresentantene våre forteller om saker de har jobba med i bystyreperioden, presenterer vi her noen eksempler på saker vi har støtta eller foreslått sjøl som er positive for miljø og næring i et grønt perspektiv.

8. november 2022

Aurora Meland Winger er nestleder i miljø- og næringskomiteen og kan fortelle mer hvis du er interessert i feltet (aurora.meland@trondheim.kommune.no).

1. Bærekraftig næringsfond

Kommunens nye næringsfond (2020), som skal stimulere til etablering og utvikling av næringsvirksomhet i Trondheim kommune, skal ha en bærekraftig profil.

2. Bekkeåpning

Fredlybekken på Sluppen skal åpnes! Det er positivt med tanke på klimatilpasning, fordi det kan ta unna ekstra vann ved mye nedbør, men det vil også gjøre området triveligere.

3. Vern av vassdrag

Generell verneplan for ørreten.

4. Tilslutning til grønnvaskingsplakaten

Etter forslag fra Aurora har Trondheim kommune tilsluttet seg grønnvaskingsplakaten. Det betyr at kommunen ikke skal fremstille seg som grønnere enn vi er, men være ærlige og redelige om hvordan vi ligger an – og fokusere på å faktisk gjennomføre tiltak. Grønnvaskingsplakaten er en felles dugnad for å bli kvitt grønnvasking.

5. Satsing på sirkulærøkonomi

6. Naturrestaurering

7. Matstrategi, med fokus på bærekraft og plantebasert mat

8. Sirkularitet i deponi

Vi har fått gjennom at kommunen bør se om det er mulig å sette et makstak på hvor mye masse som kan deponeres i byggeprosjekter.

9. Arealnøytralitet

Etter forslag fra Aurora legges nå prinsippet om arealnøytralitet til grunn i overordnede styringsdokumenter for kommunen. Dette er et prinsipp som innebærer at vi kun skal benytte de arealene vi allerede har tatt i bruk, noe som er en stor seier for vern av natur. Dette presser også kommunen til å tenke nytt og innovativt om egen arealbruk.

10. Miljøvennlige jobbreiser

11. Klimatilpasning

12. Utredning av bærekraftskoordinator for barnehager og skoler