Fotocredit: Eline Hansen Næset

Tore Dyrendahl kan bli grønn toppkandidat

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste for MDG Trondheim i 2023 er klar. Tore Dyrendahl foreslås som toppkandidat, foran Line Fjørstad på 2. plass og Nora Malini Sætherø på 3. plass. Medlemmene bestemmer lørdag 12. november hvordan lista blir seende ut.

14. oktober 2022

Nominasjonskomiteen foreslår også å forhåndskumulere de ti øverste plassene, sånn som i forrige valg. Det betyr at det med all sannsynlighet blir disse ti som utgjør bystyregruppa og de øverste varaplassene etter valget, ettersom det i praksis er umulig å gå forbi disse med personstemmer.

Her er hele listeforslaget:

1. plass: Tore Dyrendahl (1990)

Tore Dyrendahl (32 år) er sivilingeniør innen energi og miljø og jobber med energieffektivisering ved NVE. Han er en politiker med stor fagkunnskap og politisk tyngde innenfor felt som energi, byplanlegging og samferdsel, og det blir sagt om Tore at bortsett fra Rita Ottervik, kjenner ingen Miljøpakken bedre enn ham. Han har bakgrunn både fra Fylkestinget i (Sør-)Trøndelag og inneværende periode i bystyret i Trondheim, der han er leder for Areal- og samferdselskomitèen. Tore markerer seg med saklighet, tydelighet og en rolig tone i debatter. I tillegg til energi, byplanlegging og samferdsel, er Tore opptatt av naturvern og livskvalitet.

2. plass: Line Ingebrigtsen Fjørstad (1993)

Line Ingebrigtsen Fjørstad (29 år) har en mastergrad i bevegelsesvitenskap fra NTNUs fakultet for medisin og helse og er tross sin unge alder en erfaren politiker og inne i sin andre periode i bystyret. Hun er for tiden gruppeleder for MDG, fast medlem i Finans- og organisasjonskomitèen, samt varamedlem i Formannskapet. Line har en sterk idealisme og har markert seg i saker som grønn dreining for kommunens investeringer, klimatilpasning av avløp, sikring av skolevei og smarte søppelbøtter. Videre er hun opptatt av hvordan bydelene bør ha mer å si for kommunens arbeid med klimamål og livskvalitet.

3. plass: Nora Malini Sætherø (1991)

Nora Malini Sætherø (31 år) har studert jus og jobber i fylkestingssekretariatet. Hun har vært medlem i MDG siden 2012, og har vært konstituert leder i styret for Trondheim MDG i et halvt år. Nora beskrives som analytisk og strategisk, og er tydelig og velformulert i måten hun kommuniserer på. Politisk er Nora en allrounder, med interesser både i retning byutvikling, sosialpolitikk og oppvekst.

4. plass: Ola Lund Renolen (1964)

Ola Lund Renolen (57 år) er cand. philol. i filmvitenskap fra NTNU og har jobbet med filmformidling hele sitt yrkesaktive liv, bl.a. som kinosjef på Kongsberg, festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), og direktør for filmfestivalen Kosmorama. Ola er en av Trondheim MDGs mest erfarne politikere og har sittet som varaordfører i to år i forrige periode og MDGs gruppeleder over flere år. Han er nå inne i sin andre periode i Bystyret med fast plass i Formannskapet. Ola er en typisk allround-politiker, med god oversikt og kunnskap innen mange felt. Ola har en bred kontaktflate i Trondheim, et stort nettverk, og har ofte vært å se i mediene.

5. plass: Stine Børø Szell (1991)

Stine Børø Szell (31 år) jobber som lærer ved Rosenborg ungdomsskole i Trondheim. Hun har vært aktiv i MDG siden 2017, og sitter i dag i Bystyret der hun innehar en plass i den nyoppretta Arbeids- og sosialkomitèen. Stine er en uredd og engasjert politiker som særlig brenner for sårbare grupper, og har vært engasjert i saker knyttet til rus, barnevern og skeiv politikk. Gjennom jobben sin kjenner Stine også skolehverdagen og ungdomsmiljøet, og er godt inne i de mange fagbegrepene fra skoleverket, noe som kommer til nytte i saker knyttet til skole og utdanning.

6. plass: Aurora Meland Winger (1991)

Aurora Meland Winger (31 år) har studert statsvitenskap i Tromsø, og har hatt ulike jobber, bl.a. innen eldreomsorgen og utelivsbransjen. Hun har vært leder av MDG Trondheim og var valgkampkoordinator i 2019, samt andrekandidat til Stortinget. Aurora sitter i dag i Bystyret der hun er nestleder i Miljø- og næringskomitéen. Hun har markert seg som en pådriver for prinsippet om arealnøytralitet og at kommunens næringsfond skal være i tråd med FNs bærekraftmål. Aurora brenner for sirkulær økonomi og avfallshåndtering, naturvern, boligpolitikk, rusomsorg og psykiatri.

7. plass: Ingunn Moen (1974)

Ingunn Moen (46 år) har jobbet i IT-bransjen i mange år, og er nå under utdanning for å bli fotograf. Hun har vært fast vara i Finans- og organisasjonskomitéen i knapt ett år. Hun har lest dokumenter og gitt tilbakemeldinger. Ingunn liker å prate med folk fra alle partier, og grave i saker og analysere politiske forskjeller. Hun har hatt ett leserinnlegg i avisa Nordland, har fremmet resolusjon angående NAV-systemets meldeplikt til Trøndelag MDG 2022, som ble vedtatt og videresendt sentralt og til Stortingsgruppa. Ingunn har meldt inn saker til bystyret, og fått medieomtale i Adresseavisen gjennom det.
Hun har hjerte for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller.

8. plass: Jonas Ali Ganizadeh (1989)

Jonas Ali Ghanizadeh (33 år) har master i prosjektledelse og jobber i IT-bransjen. Han er halvt iransk, halvt norsk, er gift og har hest. Jonas har tidligere vært i politikken for SV, der han har vært første vara i fylkestinget og sittet i kommunestyret i Vadsø, der han også var utvalgsleder. Han har i tillegg en bred erfaring fra frivillige organisasjoner. I tillegg til klimasaken er Jonas særlig opptatt av sosial politikk, særlig ruspolitikk, og samferdsel. Her har han også markert seg nasjonalt i noen av disse sakene.

9. plass: Elise Eikrem Rindarøy (1990)

Elise Eikrem Rindarøy (32 år) har en mastergrad i historie fra NTNU og er lektor. På tross av relativt kort fartstid i MDG har Elise rukket å inneha flere verv i Grønne Studenter, De grønne glitrende og i Trondheim MDG. Elise er sterkt motivert til å bidra i bystyrearbeid, og brenner særlig for utdanning, likestilling og kulturminnevern, i tillegg til klimasaken.

10. plass: Ivar Henry Larsen (1957)

Ivar Henry Larsen (65 år) har blant annet jobbet i Nordsjøen, og har lang erfaring som HMS-ansvarlig. Nå jobber han i et solcelleselskap. Ivar har sittet som vara til bystyret siden 2019, og er nå medlem i Eldrerådet i kommunen. I tillegg har han stilt som vara i oppvekstkomitéen og arbeid- og sosialkomitéen fire ganger. Han har skrevet noen kronikker til Adresseavisen, og har vært med på å utarbeide en strategi for treplanting, som ble vedtatt i bystyret. Hjertesaker er helse og omsorg, med fokus på eldre og den demografiske utviklingen, økt anerkjennelse av pårørende med relasjoner til rus, psykisk helse og psykisk utviklingshemmede. Ivar er opptatt av å omstille forbruket vårt til mer immaterielle verdier, og ta vare på nærmarka og skogen vår.

11 Norunn Krokeide Krokeide 1999
12 Odin Løkken Øra 1997
13 Samer Zarka 1965
14 Kine Nilsen Myre 1987
15 Jonas Sjolte 1980
16 Jørgen Krokstad 1959
17 Jon-Arild Johansen 1974
18 Gunnar Klepp 1971
19 Max Lødøen 2002
20 Mona Undisdatter 1960
21 Ole Edward Johns Nystad 1988
22 Eirik Oksavik Lockertsen 1982
23 Arve Lian 1957
24 Åse Dragland 1951
25 Christian A. Klöckner 1972
26 Torstein Bolstad 1988
27 Kristin Støren Wigum 1971
28 Wenche Øverbø 1971
29 Eivind Skorstad 1987
30 Mette Bjørnsdatter Hafskjold 1985
31 Kari Øvrelid 1959
32 Dag Wennberg 1958
33 Gunn Kari Hygen 1948
34 Tijana Gajic 1970
35 Tom Nørbech 1971
36 Hedda Sandvik 1970
37 André Berger 1988
38 Jonas Langset Hustad 1988
39 Eline Hansen Næset 1990
40 Magne Njåstad 1962
41 Gunnar Austrheim 1959
42 Geir Høydalsvik 1964
43 Ingrid Marie Heiene 1990
44 Bente Aina Ingebrigtsen 1953
45 Jonas Bugtene Boulifa 1995
46 Jan Bojer Vindheim 1945

 

NB! Lista ble oppdatert kl. 15.18 den 14. oktober. Ole Edward Johns Nystad hadde ble ved en feil ikke med på den første lista. Han ble satt inn på 20. plass.

NB! Lista ble oppdatert igjen kl. 15.39 den 14. oktober. Kine Nilsen Myre ble satt inn på 14. plass.