Nyheter

Kategori: Fra Bystyregruppa

Endelig klimabudsjett!

Etter vårt initiativ, er nå det første klimabudsjettet for Trondheim kommune lagt fram.

...
Miljøpartiet De Grønne

Grønn skule

Miljøpartiet Dei Grøne ønsker ein skule som klarer å sjå enkelteleven sine individuelle eigenskapar og interesser og som samtidig vektlegg fellesskap i eit mangfa...

Miljøpartiet De Grønne

Biologisk mangfold

Trusselen mot det biologisk mangfoldet er ved siden av klimakrisen noe av det alvorligste menneskeheten står overfor i åra fremover. Denne problematikken er dessverr...