Fotocredit:

Endelig klimabudsjett!

Etter vårt initiativ, er nå det første klimabudsjettet for Trondheim kommune lagt fram.

5. oktober 2017

I fjor høst fikk vi lagt inn i budsjettet for 2017 at det for neste år skulle lages et klimabudsjett i tilknytning til kommunens «vanlige» budsjett. Nå har Rådmannen lagt fram sitt forslag til budsjett, og som bestilt, et eget klimabudsjett.

Klimabudsjettet viser hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå så og så store kutt i klimagassutslipp, og hvor mye penger som skal brukes på å oppnå dette. På denne måten blir det tydeliggjort hvor kuttene skal tas, og de aktuelle kommunale enhetene blir ansvarliggjort i større grad. Vi er glade for å ha dytta kommunen i riktig retning, ikke bare når det gjelder å sette ambisiøse klimamål, men også i å gjennomføre et målretta arbeid for å oppnå målene!

Akkurat som budsjettet, vil klimabudsjettet bli vedtatt av bystyret i desember.

Les om klimabudsjettet i kapittel tre her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/budsjett2018-2021/