Helse og omsorg

9. september 2015

Vi i MDG tror absolutt at det er mulig for kommunen å forbedre helse- og omsorgstjenestene. Da må politikere snakke med brukerne og de pårørende slik at beslutninger fattes ut fra god kjennskap til deres behov og erfaringer med tjenestene.

Vi tror også at det er mulig å organisere arbeidet bedre slik at sykefraværet hos ansatte går ned, slik at de kan få bedre tid til å utføre arbeidet på beste måte. Vi må lære av de gode eksemplene.

Overføring av personer fra sykehus til kommune må skje etter at helsepersonell fra både sykehus og kommune har snakket med pasienten/brukeren og dennes pårørende om flyttingen.

En viktig del av helse- og omsorgspolitikken består i å forhindre eller utsette behovet for kommunale omsorgstjenester. Kommunen bør derfor sikre boligløsninger som passer til den enkeltes behov. Det finnes noen slike boliger i kommunen, men vi trenger flere. Av samme grunn må det også tilbys fysiske aktiviteter som passer i forhold til hva den enkelte kan klare å være med på.

skrevet av Bente Aina Ingebrigtsen

Vi i De Grønne i Trondheim vil blant annet:

  • gi syke og omsorgstrengende og deres familier en tydelig stemme i den kommunale helse- og omsorgspolitikken
  • styrke ordningen der brukere og pårørende kan melde inn både kritikkverdige og positive erfaringer
  • arbeide for et bredt kulturtilbud for personer som ikke selv kan oppsøke de tilbud som finnes
  • at tilbudet med fysisk aktivitet for personer med spesielle behov må videreutvikles
  • inkludere flere frivillige lag, organisasjoner og ildsjeler for å øke mangfoldet i aktivitetstilbudet