Fotocredit:

30 millioner for 30 % kutt!

Mandag 2. desember la den rødgrønne flertallskoalisjonen frem budsjettet sitt på en pressekonferanse på Sverresborg barnehage. Line Ingebrigtsen Fjørstad representerte De Grønne, og kunne presentere en intensivering av klimaarbeidet: 30 millioner for 30 % kutt!

3. desember 2019

Da Line fikk ordet, innleda hun med å si at det var passende å ha pressekonferansen i en barnehage, fordi det ikke bare er de gode tiltakene innenfor oppvekstfeltet som er for barna – det er også klimaarbeidet. Bystyret har lyttet til klimastreikende barn og unge, og vedtok 19. november å erklære klima- og naturkrise. Der ble det også vedtatt et delmål om 30 % utslippskutt innen 2023, altså i løpet av denne bystyreperioden. Det måtte nødvendigvis også innebære økt innsats på klima i budsjettet. De rødgrønne setter av over 30 millioner ekstra til klimatiltak i løpet av fireårsperioden! Vi har spurt kommunedirektøren om hvilke tiltak i klimahandlingsplanen som det ikke var satt av penger til i budsjettet som vil gi mest utslag. På bakgrunn av det, fikk vi gjennomslag for at vi skal bruke disse ekstramidlene på å:

  • trappe opp utskiftingen av tunge kjøretøy
  • gjøre det lettere å velge elbil ved å styrke tilskuddsordningene for elbiler i borettslag og sameier
  • sette av midler til p-plasser til bildelingsordninger
  • stille klimakrav i alle former for anskaffelser
  • kutte i kommunens reisebudsjett (altså spare penger her)
  • aktivt involvere innbyggerne i klimadugnaden.                                     

Vi er også veldig fornøyde med at de rødgrønne er enige om at vi ikke bare skal elektrifisere transportsektoren, men også jobbe for å minske transportbehovet, ved å bygge byen innenfra og ut, for å verne dyrkamarka og naturen som omgir byen.