Nyheter

Kategori: Kandidater

1. mai: Klimakampen står for tur!

Aurora Meland Winger holdt appell på vår digitale 1. mai-markering, og appellen kan leses i sin helhet her.

...
Miljøpartiet De Grønne

Våre kjernesaker i valgkampen 2019

Vurderer du å stemme grønt til høsten? Her kan du lese om våre kjernesaker for kommende bystyreperiode.

...

Vårt verdigrunnlag og forsikringer for framtida

Ivar Henry Larsen er nestleder i styret og 7. kandidat på lista for neste års kommunevalg. Her reflekterer han over tanker som dukker opp i jula når en prøver å r...

Nominasjonskomiteen ser etter kandidater

I 2019 er det lokalvalg, og nominasjonskomiteen er i gang med å lage sitt forslag til valgliste. Her er deres oppfordring til alle medlemmer:

...
Miljøpartiet De Grønne

Grønn skule

Miljøpartiet Dei Grøne ønsker ein skule som klarer å sjå enkelteleven sine individuelle eigenskapar og interesser og som samtidig vektlegg fellesskap i eit mangfa...

Miljøpartiet De Grønne

Biologisk mangfold

Trusselen mot det biologisk mangfoldet er ved siden av klimakrisen noe av det alvorligste menneskeheten står overfor i åra fremover. Denne problematikken er dessverr...

Dei nominerte til kommunevalet 2015 i Trondheim MDG

Nominasjonsliste med førehandskumulerte:
1. Hilde Opoku,
2. Mari Bremnes Ese, 
3. Ola Lund Renolen,
4. Vegard Bilsbak,
5. Bente Ingebri...