Fotocredit:

Vi fortsetter det rødgrønne samarbeidet

Etter et E6-vedtak som brøt med overordnede prinsipper i det rødgrønne samarbeidet, kalte vi inn til forhandlinger i koalisjonen tidligere i høst. Resultatet er en tilleggsavtale som gir konkrete gjennomslag og som har gitt oss grunn til å tro at vi i stor nok grad får til mer i den styrende koalisjonen enn utenfor.

18. desember 2020

MDG jobber for en endring av samfunnet i en mer grønn retning. Det oppnår vi best ved å være en del av en styrende koalisjon, både lokalt og nasjonalt. Det er det vi ønsker og det er det vi jobber for å få til, MEN vi søker ikke makt for enhver pris. Hvis hovedretningen blir feil, eller enkeltsaker blir umulig å akseptere, er vi heller ikke redde for å markere oss i opposisjon, men med mål om å komme enda sterkere tilbake.

I høst har vi vært i en slik situasjon, etter at flertallet i bystyret og i den styrende koalisjonen godtok en ny utvidet E6 som vi sammen tidligere har vært imot.

Vi prøvde å sette hardt mot hardt, men vi klarte ikke å snu flertallet i den konkrete saken. Da måtte vi få bekreftet at den øvrige politikken måtte bli enda grønnere for å kompensere for de negative effektene av den nye veien – for å si det svært forenklet.

Vi la frem en del krav, og forhandlingene ble tøffe med flere kritiske milepæler underveis.

Til slutt kom vi frem til en tilleggsavtale som alle de fire koalisjonspartiene kunne enes om og vi forblir en del av den styrende koalisjonen i Trondheim.

Det er to faktorer som er avgjørende:

  1. Vi fikk konkrete gjennomslag i forhandlingene om tilleggsavtalen.
  2. Vi mener at vi har større påvirkningskraft til å endre kursen ved å være en del av den styrende koalisjonen enn om vi hadde blitt stående utenfor.

 

Tilleggsavtalen ligger vedlagt, men vi skal kort kommentere noen hovedpunkter:

 

  1. Miljøpakken

Miljøpakken er en komplisert kamerat som er svært viktig for oss. Vi ønsket at vi som rødgrønn styringskoalisjon skulle gi hverandre noen garantier og forplikte oss til å sørge for politikk som reelt sørger for å prioritere gående, syklende og kollektivreisende fremfor bilen. Den diskusjonen skyves over til egne diskusjoner og forhandlinger i Miljøpakkesamarbeidet. I og med at det samarbeidet har flere partier enn bare de rødgrønne, så aksepterer vi det, men det betyr samtidig at vi har med oss en rekke uavklarte saker som kan skape nye “parlamentariske” utfordringer i fremtiden.

 

  1. Jordvern

Det skjedde et kvantesprang og et stort skifte i jordvernpolitikken da vi signerte samarbeidsavtalen for omtrent et år siden. Dette er nå ytterligere skjerpet i og med at vi skal ta utgangspunkt i kommunedirektørens innstilling i de to viktige sakene om ny behandling av grønn strek og saken om utbyggingsrekkefølge. Vi har gjensidig forpliktet oss til at flere tusen dekar god matjord som det tidligere ble åpnet for boligbygging på nå skal tilbakeføre  til landbruksareal (LNF) gjennom rullering av Kommuneplanens Arealdel (KPA).

 

  1. Byutvikling

Byutvikling henger tett sammen med transportsektoren og Miljøpakken. Vi har forpliktet oss enda sterkere til å begrense byspredningen, byen skal vokse innenfra og utover.

For første gang sier vi ikke bare at biltrafikken ikke skal vokse, men vi har satt et mål om at gjennomgangstrafikken i Midtbyen skal reduseres med 10% innen 2023.

 

  1. Natur, klima og økologiske korridorer

Vi skal styrke innsatsen for å redusere utslipp fra byggeaktiviteten i samfunnet, og fra kommunens egen drift og egne byggeprosjekter. Dette har allerede fått effekt ved at dette arbeidet er betydelig styrket i det budsjettet de rødgrønne vedtar for 2021 og økonomiplan frem mot 2024.

Målet om å bevare de økologiske korridorene som forbinder Bymarka med “villmarka” rundt byen er et skritt nærmere å bli realisert. Det blir ingen bygge- og transportaktivitet i Lerslia hvor det er foreslått å anlegge et massedeponi.

 

Forøvrig viser vi til selve avtalen som ligger vedlagt her.