Fotocredit:

Grønne gjennomslag innen finans og organisasjon

Hvordan påvirker MDG kommunen her i Trondheim? Her er en oppsummering av det Line Fjørstad og Ingunn Moen (første vara til komitéen og bystyret) kunne skryte av på et medlemsmøte om gjennomslag innen finans og organisasjon. Det nytter å stemme grønt!

 

Ren tekst nederst.

9. februar 2023

 1. Fondsforvaltning bygd på vurdering av klimarisiko
 2. Mål om nullutslipp av klimagasser fra selskapene i investeringsporteføljen
 3. Utarbeidelse av etiske retningslinjer i overensstemmelse med internasjonale bærekraftsmål
 4. Vektlegging av miljø, samfunnsmål og selskapsledelse ved valg av fondsforvalter
 5. Raskere fornying av avløpsnettet
 6. Ingen kommunal garanti til kunstgress med innfyll av løst gummigranulat
 7. Forlenga kontrakt med Svartlamon boligstiftelse
 8. Nei til å innføre forbud mot tigging
 9. Pågående kritisk vurdering av politikerlønninger
 10. Fremming av bærekraftig samfunnsutvikling gjennom kommunens eierskap
 11. Krav om klimaregnskap og ansattrepresentasjon i selskap kommunen eier