Fotocredit:

Dette går MDG til valg på i Trondheim

Stem MDG! Her kan du lese om våre kjernesaker for kommende bystyreperiode. Se hele valgprogrammet vårt her.

 

 

26. april 2023

Kommunen skal fremme helse, trivsel og gode levekår for alle.

Utslippene skal kuttes slik at byen blir klimanøytral raskest mulig.

Matjorda skal bevares, og naturen skal gis bedre vilkår.

Folk skal ha en trygg bolig i nabolag med inkluderende møteplasser for kultur og frivillighet.

Gange, sykkel eller kollektivtransport skal være førstevalget ved de fleste reiser.

Næringslivet skal omstilles for ei bærekraftig framtid med sirkulær økonomi.

Samfunnet skal tilpasses økende klimaendringer.