Nyheter

Kategori: Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Det må fortsatt lønne seg å velge elbil!

MDG Trondheim ønsker ikke å ta betalt fra elbiler i bomringen ennå.

...

Bli kjent med de grønne toppkandidatene!

Her er våre ti øverste kandidater til kommunestyrevalget 2019. De har til sammen bred politisk erfaring og variert bakgrunn når det gjelder alder, utdanning, yrke o...

Tut og kjør i byutviklinga

Flertallet i formannskapet har vedtatt å gjøre Olav Tryggvasons gate mer trafikkfarlig for syklister. Dette er stikk i strid med tidligere vedtak om at gående, koll...

Bilen er elefanten i Olav Tryggvasons gate

Når vi diskuterer løsninger for Olav Tryggvasons gate, må vi diskutere bilen, skriver Tore Dyrendahl i et innlegg i Adresseavisen.

...

Søkes: Valgkampkoordinator (intern utlysning)

Vi supplerer valgkamputvalget vårt, og ser nå etter valgkampkoordinator! Kan det bli deg?

...

En levende debatt om en levende Midtby

Debatten om Midtbyens fremtid pågår stadig, både i Adresseavisa og blant folk. Det er bra! I sentrum for de siste måneders debatt, ...

Mer byliv i Midtbyen!

Ja til mer byliv i Midtbyen! MDG har fått gjennomslag for å etablere et bylivsprosjekt som skal gjøre Midtbyen mer attraktiv å være i.

...

Vårt verdigrunnlag og forsikringer for framtida

Ivar Henry Larsen er nestleder i styret og 7. kandidat på lista for neste års kommunevalg. Her reflekterer han over tanker som dukker opp i jula når en prøver å r...

Vil vil styrke Midtbyen, ikke svekke den!

I går vedtok bystyret, mot våre stemmer, å tillate detaljhandel i et lokale som i vedtatte planer var satt av til næring. Vi mener dette er helt feil vei å gå, o...