Fotocredit: Foto: Eline Hansen Næset

Rekordhøye summer til grønne reiser!

Etter forhandlinger blant partia som samarbeider i Miljøpakken har vi landa et flertall i bystyret for 6 milliarder friske penger de neste 12 årene til kollektiv, sykkel, gange og universell utforming.

21. september 2022

Tore Dyrendahl er leder i areal- og samferdselskomiteen, og han har ei lang liste med grønne gjennomslag å vise til. Dette ble først vedtatt i komiteen, og nå er det avklart at «miljøpakkekameratene» MDG, SV, Ap, Sp, Venstre og KrF stiller seg bak et samlet forslag.

Vi får:
 • 1500 millioner til bedre rutetilbud og billigere kollektivbilletter
 • 2300 millioner til å bygge ut hovednettet for sykkel
 • 560 millioner til helt nye trikker på Gråkallbanen, pluss midler til å få 10-minutters frekvens
 • 150 millioner til bedre rutetilbud på regionbussene
 • 100 millioner til universell utforming og punkttiltak for å fremme gange i lokale sentrum og i Midtbyen/sentrum
 • minst 150 millioner til tiltak for å få bussen fortere fram
 • 100 millioner til bedre adkomst til holdeplasser
 • midler til gateprosjekter og kollektivknutepunkt ++
Vi har også – noe som er veldig viktig – fått gjennomslag for tiltak for å redusere trafikkmengden fra Byåsen selv om Byåstunnelen bygges.
 • vi skal ha kollektivfelt i Byåstunnelen og på Nydalsbrua som betyr at vi må ha tiltak som gir 20 % reduksjon i forventet trafikkmengde
 • vi skal bygge sykkelvei i Byåsveien og Bøckmans veg
 • stenge Bøckmans veg for gjennomkjøring
 • tiltak for å bedre forhold for gående og syklende ellers på Byåsen

Nå gjenstår fortsatt forhandlinger med de andre partene i byvekstavtalen, men dette er et viktig skritt i riktig retning.