Fotocredit:

E6-utvidelse: Et stort feilgrep

Bystyret, inkludert våre samarbeidspartnere Sp og Ap, sa 3. september ja til ny E6 med 110 km/t øst for Trondheim, og vi er ekstremt skuffet. Konsekvensene for klimaet, naturen og bymiljøet vil bli enorme. 

20. august 2020

Bystyret har allerede godkjent planene om E6-utbygging for 90 km/t, noe vi også stemte imot. Utbygging av E6 for enda høyere hastighet betyr økte klimagassutslipp, flere biler inn til Trondheim, og nedbygging av natur og dyrkbar mark.

Hvem er taperne her? Alle som ønsker seg en by med ren luft, attraktive byrom, trygge skoleveier, god framkommelighet for de som tar bussen, gode og trygge sykkelveier for alle og kutt i klimagassutslippene.

På toppen av det hele: Nye Veier har gjentatte ganger sagt at samfunnsnytten av å bygge ut E6 er positiv. Nå viser det seg at de ikke har fortalt oss om de siste beregningene som viser at nytten er negativ. 

Vi er spente på hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet, de av våre samarbeidspartnere som stemte for utbygginga, mener at vi skal nå målene som vi alle er enige om, om kutt i klimagassutslipp og redusert trafikk.

E6-utvidelsen er et stort feilgrep som både nålevende og kommende generasjoner vil måtte betale for på mange forskjellige måter.