Fotocredit: Ingunn Moen

Line blir gruppeleder!

Bystyregruppa har bestemt seg for å fordele oppgaver litt annerledes framover, og har valgt Line Fjørstad som ny gruppeleder.

25. august 2022

Det var tidligere gruppeleder Ola Lund Renolen som foreslo for gruppa å overlate roret til Line. Line vil med dette overta ansvar for det som har å gjøre med oppgaver som gruppeledelse og administrasjon. Når det gjelder politiske saker vil det tette samarbeidet mellom Ola og Line fortsette, ettersom mye er knyttet til rollen som kommunalråd og at mye av arbeidet foregår i bygningsråd og formannskap, hvor Ola sitter. 

 

– Som gruppeleder vil jeg løfte det gode arbeidet våre representanter gjør med å fremme trivsel i Trondheim for folk, dyr og natur, sier Line. 

 

Det er flere parti som organiserer seg på denne måten, nærmere bestemt Ap og SV, som har egne gruppeledere i tillegg til de som er ordfører og varaordfører. Vi ser fordelen av å fordele oppgavene slik, og prøver nå det samme.

 

For Ola sin del betyr dette at han vil fokusere mer på det politiske arbeidet.

 – Ved å fordele oppgaver litt annerledes i bystyregruppa vil jeg bruke mer tid på det nasjonale vervet i Landsstyret, sier Ola.