Fotocredit:

Boligpolitisk plan vedtatt – med mange grønne muligheter!

Grønn boligpolitikk handler om å sikre alle tilgang på en rimelig bolig det er godt å bo i, med lavt miljøavtrykk. Vi vil gjenreise den sosiale boligpolitikken! I bystyremøtet 1. oktober ble det vedtatt en boligpolitisk plan hvor det åpnes for slike muligheter.

2. oktober 2020

Å skape en bærekraftig by handler ikke bare om å finne løsninger som er miljøvennlige. Det handler også om å finne løsninger som fremmer sosiale fellesskap og som er smart fra et økonomisk perspektiv. Hvis vi virkelig skal oppnå en bærekraftig by må vi tenke nytt, også når det gjelder bolig. Derfor er vi glade for at bystyret  vedtok en fremtidsrettet boligpolitisk plan som nettopp åpner for opprettelsen av en tredje boligsektor – for de som ikke kan eller vil komme seg inn på det kommersielle leiemarkedet, men som heller ikke oppfyller kriteriene for å få tildelt kommunal bolig. En tredje boligsektor vil være med å stabilisere markedet, men viktigst av alt vil tredje boligsektor bidra til at folk får seg trygge og gode plasser å bo.

 

En tredje boligsektor handler ikke om at vi skal finne ETT svar på utfordringene vi ser i gapet mellom kommunal og privat boligsektor. Tredje boligsektor handler om at vi skal ha mange forskjellige svar. Da er det viktig at vi er åpne for nye ideer og er villig å satse på alternative boformer. Dette kan for eksempel være muligheten til å bo i båt eller mobile hjem. Det kan være å åpne for å bygge med en annen standard, slik som vi ser eksempler på på Svartlamon. Eller det kan være å gjenbruke eksisterende bygg til nye formål. Vi ønsker å legge til rette for et større mangfold i måten vi bor og lever på.

Her er det som ble vedtatt helt spesifikt knyttet til tredje boligsektor:

3-5 Tredje boligsektor

A. Trondheim kommune skal samarbeide med ideelle aktører for å utvikle en tredje boligsektor og legge til rette for alternative boformer. Den tredje boligsektor skal være et reelt alternativ til å eie eller leie bolig i det private markedet, samt gjøre det mulig for flere å komme inn på eiemarkedet.

B. Trondheim kommune skal ha en plan for strategisk oppkjøp av tomter som reguleres for alternative boformer, småhus, selvbyggerleiligheter og lignende formål som bidrar til en tredje boligsektor, slik at kommunen kan tilby festeavtaler til boligstiftelser eller andre ideelle aktører.

C. Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak som beskriver hvordan salg av kommunale tomter kan bidra til å skape et tilbud i tredje boligsektor.

D. Trondheim kommune skal selv være en aktør i tredje boligsektor der kommunen allerede eier større områder. Det skal gjøres forsøk på å etablere rimelige utleieboliger i tredje boligsektor gjennom deltakelse i forskningsprosjektet Bopilot.

E. Kommunedirektøren bes fremme en sak for bystyret som vurderer om deler av kommunens boligmasse bør organiseres i et eget kommunalt foretak (KF) for å skape et tilbud med rimelige kommunale utleieboliger i tredje sektor. Målgruppen for tilbudet skal være mennesker som ikke ønsker å leie i det private markedet eller ikke har egenkapital til å kjøpe egen bolig (Gruppe B som beskrevet i planen) Saken skal vise beregninger for kostnadene involvert med å etablere et slikt tilbud.

F. Trondheim kommune skal stille lånegaranti til ideelle aktører i tredje boligsektor.

G. Trondheim kommune skal anmode statlige myndigheter om å endre planlovgivingen så den medvirker til å etablere rimelige utleieboliger i den tredje sektor og om å gi statlig lånegaranti til ideelle aktører som bygger non-profitt for tredje sektor.

H. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan de mange boligstiftelsene og frivillige organisasjoner som eier boliger i Trondheim kan spille en større rolle i bygging og utleie av boliger.