Fotocredit:

Nytt lokallagsstyre er på plass og klare for 2020!

Vi har fått et nytt styre! De ble valgt på årsmøtet 1. februar, og gleder seg til å bidra til fortsatt vekst for den grønne bevegelsen. 

7. februar 2020

Det nye styret ser slik ut:

Leder: Jonas Sjolte

Nestleder: Lillian Finnseth

Sekretær: Ellinor Hansen

Kasserer: Johannes Mauritzen

Medlemsansvarlig: Svein Ola Størseth

1. vara: Pål Børge Henriksen

2. vara: Hanne Nes Reiersen

3. vara: Jonas Bugtene Boulifa

4. vara: Elisabeth Blissfield

 

Slik begrunnet valgkomiteen innstillinga si:

Leder Jonas Sjolte, ny

Jonas har en bred politisk erfaring fra Moss. Fra 2015-2018 var han gruppeleder for MDG Moss, før det var han i stor grad pådriver for å bygge opp lokallaget der. Han jobber til daglig i Siemens. Han er svært motivert for å bidra til å bidra til videre vekst for MDG. Hans erfaring med ledelse og fagbakgrunn gjør at valgkomiteen mener han er svært egnet som lokallagets leder i kommende styreperiode.

Nestleder Lillian Finnseth, gjenvalg ny posisjon

Lillian kom til Trondheim MDG i 2017 etter å ha vært aktiv i flere år i Tromsø. Det siste året har hun vært medlemsansvarlig i styret i Trondheim og skapt mye aktivitet. Valgkomiteen innstiller Lillian som nestleder fordi hun evner å se behov, og helhet i lokallaget, og fordi hun vil gi kontinuitet i en periode hvor mange styremedlemmer takker for seg.

Sekretær Ellinor Hansen, ny

Ellinor kom inn i lokallaget som kommunikasjonsrådgiver i forbindelse med valget i 2019. Hun gjorde en svært god jobb i den rollen, og engasjerte seg også utover det som var jobben sin. Ellinor er motivert for å bidra videre med arbeidet, og hennes erfaring som kommunikasjonsrådgiver og det å være tett på det politiske arbeidet i en hektisk valgkamp, vil være en nyttig erfaring å ha i styret. Til daglig jobber Ellinor i Statens vegvesen som kommunikasjonsrådgiver.

Kasserer Johannes Mauritzen, gjenvalg

Johannes er motivert for å ta fatt på andre periode som lokallagets kasserer. Johannes har doktorgrad i økonomi, og er førsteamanuensis ved BI. Johannes har et stort engasjement for byutvikling, og mange idéer til hvordan styret bør jobbe og skape mer engasjement for medlemmene.

Medlemsansvarlig Svein Ola Størseth, ny

Svein Ola meldte seg inn i MDG før valget i 2017, og ble raskt veldig aktiv. Han deltok i skolevalgkampen til Grønn Ungdom, og bygget opp Grønne Studenter Trondheim. Han har nå en styreplass på vegne av Grønne Studenter i lokallagsstyret. Svein Ola er svært engasjert og motivert, og han har vist at han klarer å engasjere og samle folk, som er viktige egenskaper for en som er medlemsansvarlig.

Første vara Pål Børge Henriksen, gjenvalg

Pål Børge har tidligere sittet i styret i MDG Klæbu, og ble med i styret da MDG Trondheim ble slått sammen. Pål Børge ønsker å ta gjenvalg og bidra til videre vekst for MDG.

Andre vara Hanne Nes Reiersen, ny

Hanne har vært medlem av MDG i mange år, og har tidligere vært talsperson i Trondheim Grønne studenter. Hun er sosionom og jobber med flyktninger og asylsøkere i Trondheim kommune.

Tredje vara Jonas Bugtene Boulifa, ny

Jonas har vært kommunestyrerepresentant og har bred organisasjonserfaring fra et annet parti. Jonas er svært ivrig for å bidra i MDG, og har mange idéer til hvordan vi kan få flere medlemmer og skape mer engasjement.

Fjerde vara Elisabeth Blissfield, ny

Elisabeth meldte seg inn i MDG før valget 2019. Hun har et stort engasjement for den grønne kampen, og for å engasjere og å få med folk på det store prosjektet.

 

I tillegg ble Gunnar Klepp gjenvalgt som revisor, og Aurora Meland Winger, Fabiola Torp Herfjord og Ivar Henry Larsen ble valgt til valgkomité.