Fotocredit:

MDGs kandidater i Trondheim i 2023

Dette er de grønne ildsjelene som står på liste for MDG i Trondheim i 2023.

23. august 2023

1. Line Fjørstad

«Jeg vokste opp nær forbrenningsanlegget, industri og bilbaserte kjøpesenter – men også med rik natur, bilfrie områder, jordbruk og sosial boligbygging på Tiller. Videre har jeg bodd i Midtbyen, på Svartlamon og på Byåsen hvor barna mine nå vokser opp. Som folkevalgt vil jeg fremme trivsel i Trondheim mens byen blir klimanøytral.»

2. Tore Dyrendahl

«Jeg vil jobbe for en grønnere byutvikling fordi det er bra for helsa og kutter klimagassutslipp. Flere trygge og sammenhengende sykkelveier samt et bedre og billigere kollektivtilbud vil gi alle, uavhengig av lommebok, muligheten til å komme seg dit de skal. Grønn byutvikling betyr også en moderne by som ivaretar biologisk mangfold.»

 

3. Aurora Meland Winger

«Natur- og klimakrisa er vår tid største utfordring og vi trenger politikere som er handlekraftige. Jeg stiller til valg for å være en stemme for naturen og alle oss som lever i den. Samtidig må vi sikre et godt, trygt og raust samfunn hvor menneskene har gode liv i trygge hjem – boligpolitikk er altså svært viktig for meg. Dette vil gi oss overskudd til å ta vare på hverandre, naturen og håndtere klimakrisa.»

 

4. Ola Lund Renolen

«Da jeg bestemte meg for å engasjere meg og ta en aktiv rolle i politikken ble det MDG for meg rett og slett fordi samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt trenger nye koster.
Det velferds- og forbrukssamfunnet vi har fått er ikke bærekraftig. Det trengs andre krefter for å stake ut kursen mot en bærekraftig fremtid enn spillet mellom blått og rødt, som har fått oss dit vi er i dag – på godt og vondt! De fleste vet at samfunnet må over i en grønnere retning, men den rødblå dynamikken gjør at det går for tregt. MDG vil alltid være den utålmodige garantisten for at vi alltid, hele tiden vil gjøre det vi kan for at Trondheim som by skal inn i et mer reelt bærekraftig spor.»

 

5. Stine Børø Szell

«Jeg er lærer på en ungdomsskole i byen. Gjennom jobben ser jeg eksempler på urettferdigheten i samfunnet. Jeg mener det er viktig å huske de marginaliserte gruppene når vi bygger det nye, grønne samfunnet. Som politiker mener jeg man må lytte til sårbare grupper før man tar avgjørelser, selv om det ikke alltid fører til den mest populære politikken. Framtida skal være for alle.»

 

6. Nora Malini Sætherø

«Jeg stiller til valg for

– å ta vare på bynaturen og marka
– mer byliv med bilfriegater, flere parker, gode lekeplasser og møteplasser
– bedre bemanning og arbeidsforhold i omsirgstjenestene
– raskere utslippskutt for å takle klimakrisa»

7. Ingunn Moen

«Jeg stiller til valg for å jobbe for et samfunn der alle behandles ut fra at vi er likeverdige som mennesker, uansett hvor vi kommer eller hvor mye vi klarer å være med. Ingen skal måtte tigge, alle skal ha nok til å delta. Og selvfølgelig for å stemme mot all nedbygging av matjord og natur, og for en norsk trygg matproduksjon. Mer livskvalitet, mindre økonomisk vekst.»

 

8. Jonas Ali Werket Ghanizadeh

«Jeg stiller til valg for de grønne fordi klimasaken er den viktigste i vår tid. Alt vi gjør må ta hensyn til dette av hensyn til alle kommende generasjoner.
I denne omstillingen skal vi skape et rettferdig samfunn hvor vi bygger et bærekraftig demokrati for fremtiden. Vi blir aldri ferdig med å utvikle samfunnet vårt, vi må derfor hele tiden se etter måter å inkludere flere på og utvide demokratiet vårt. Jeg brenner særlig for ruspolitikk. Vi har gjort stor urett i norsk ruspolitikk i mange tiår, MDG har de beste løsningene for en ansvarlig og trygg ruspolitikk.»

 

9. Elise Eikrem Rindarøy

«Jeg tror på det grønne prosjektet. Jeg ønsker at alle skal ha tilgang til ren luft, en levende fjord og en nærnatur som vi kan være stolte av i generasjoner fremover. Skolen og retten til en trygg oppvekst og utdannelse utgjør grunnmuren i vårt samfunn og demokrati. Jeg stiller til valg for solidaritet med naturen, dyrene og medmenneskelighet.»

 

10. Ivar Henry Larsen

«Jeg stiller til valg for å;
– Bevare de flotte trærne vi har i byen vår.
– Kjempe for bolig for alle – behovene endrer seg i forskjellige livsfaser.
MDG-politikk er å utvikle gode, trygge liv. Da må det tilrettelegges rom og tid til omsorg, både for den som trenger det og for den som skal utøve det.
For meg er Trondheim en kulturby, en universitetsby, og et flust av kreative miljøer som utvikler nye næringer.»

 

Disse ti første kandidatene er forhåndskumulerte. Her er hele lista: