Årsmøte 2024

Nytt styre og resolusjon

Lørdag 20. januar ble årsmøtet avholdt. Der ble budsjett for 2024 vedtatt og delegater til fylkesårsmøtet og et nytt styre valgt. Det ble også holdt orienteringer fra flere av medlemmene som sitter i nasjonale verv – verdt å trekke fram er Ivar Henry Larsen i Oljenettverket, Tore Dyrendahl i sentralstyret og Kine Nilsen Myhre som skal lede sosialpolitisk utvalg. Årsmelding for 2023 fra både lokallag og bystyregruppe ble også fremlagt. I tillegg ble det vedtatt en flott resolusjon skrevet av Thomas Sakshaug som dere kan lese under.

Det nye styret for 2024

Det nye styret består av:

Astrid Rem (Leder)
Thomas Sakshaug (Nestleder)
Elise Eikrem Rindarøy (Sekretær og medlemsansvarlig)
Arve Lian (Kasserer)
Kine Nilsen Myre (Styremedlem)
Hans Hagen (Styremedlem)
Sindre Brun (Styremedlem)

Janka Otting (Vara 1)
Thorstein Wang (Vara 2 - aug 2024)
Jonas Ali Ghanizadeh (Vara 3)

Representant for bystyregruppa: Aurora Meland Winger
Representant for Grønn ungdom: Leonore Røkenes Agerborg
Representant for Grønne studenter: Christopher Hermansen

En ny retning for en ny tid

Vi lever i usikre tider. Høye priser, høye renter og usikre arbeidsplasser gir utrygg økonomi og utrygge hjem. Krig og ufred får råde i verden. Imens fortsetter en stadig utnytting og utbytting av naturen, planeten og menneskene. Innen 2030 har Norge vedtatt at vi skal minst halvere våre utslipp mot 1990-nivå. Vekslende røde og blå regjeringer har enten fortsatt som før, eller satset ene og alene på teknologiutvikling. Begge retninger legger i stor grad opp til mer av det samme, med den samme tankegangen som har brakt oss hit. Status per i dag er 4,6% kutt. I år er det 2024. På bare seks år skal vi fortsatt halvere utslippene. Da hjelper det ikke å gjøre som vi alltid har gjort, bare med mer teknologi.

Klimaendringer, ressursmangel, konflikter, demografiutvikling, utnytting og kunstig intelligens er noen av vår tids og vår nærmeste fremtids aller største utfordringer. Vi står i en brytningstid på nivå med skjellsettende og banebrytende tider før hvor dagens styrende politiske retninger ble til.

I den industrielle revolusjonen ble man opptatt av å lage ting mer effektivt. Plutselig klarte vi å lage vanvittig mange varer på vanvittig kort tid. Det veltet om på handelssystemet, hele økonomisystemet, og ga stor tilgang på energi og kapital. Det var stor risikovilje og teknologiutvikling på kort tid, men mennesket ble kun sett på som innsatsfaktor i produksjonen og utnyttet hardt. Menneskenes bæreevne tåler ikke det. En omfattende arbeiderbevegelse sørget for bedre vilkår, og utviklingen fikk fortsette, fremdeles med et enormt fokus på å komme fra produksjon til marked så raskt som mulig, uten å tenke på at det ikke var nok materialer til evigheten. Planetens bæreevne har vært under press lenge og er nå på bristepunktet.

Stadig flikking på et gammelt system som ikke fungerer er ikke nok lenger. Hele systemet må redesignes. 200 år med etablerte vaner og strukturer må endres. Vi trenger et velferdssamfunn for en ny tid hvor både planetens tåleevne og menneskenes velferd setter rammene for alt vi gjør. En lineær økonomi må omstilles til å bli skikkelig sirkulær, hvor vi får mest mulig verdi og velferd med de ressursene vi har. For folk flest må skiftet også gi mer frihet og demokrati, mer makt og selvbestemmelse, mer rom til å leve i fellesskap, føle mening og tilhørighet, skape og dele.

I over hundre år har samfunnet blitt trukket mellom røde eller blå styringsalternativer. Tiden er inne for en tredje vei i politikken, en grønn vei.

Trondheim MDG vil:

  • Stå for en ny, grønn retning i politikken hvor menneske og natur er i sentrum.
  • Gjøre mye av det våre besteforeldre og oldeforeldre var flinke til, men med nye hjelpemidler de ikke en gang drømte om.
  • Skape gode liv en annen måte, med fokus på dagliglivet, velferd, helse og fellesskap.
  • Legge til rette for og kanalisere endring nedenfra.