Nyheter

Endelig klimabudsjett!

Etter vårt initiativ, er nå det første klimabudsjettet for Trondheim kommune lagt fram.

...

Ola er i gang som varaordfører

Mens Hilde Opoku har ett års permisjon fra bystyret for å jobbe som spesialrådgiver for den ghanesiske presidenten, er det Ola Lund Renolen som har vår plass i for...

Vil du bidra?

Kan du tenke deg å bli aktiv i lokallaget? Du har mange muligheter! Du kan gjerne melde deg via dette skjemaet eller le...

Miljøpartiet De Grønne

Kronikksamling vol. 2. MEDVIRKNING

Endelig lanseres årets grønne kronikksamling! Denne gang med det engasjerende og meget aktuelle temaet

Støtte til at kommunen skal avstå fra kjøp av varer produsert på okkupert palestinsk jord

I sitt møte 17. november 2016 behandla bystyret i Trondheim en sak med forslag om å avstå fra innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område. Her er...

Miljøpartiet De Grønne

Det offentlige må bygge boliger som leies ut til selvkost

Kronikk av Ingunn Moen, Mona Undisdatter og Hilde Opoku på trykk i Adresseavisen 20. oktober 2016.

...
Miljøpartiet De Grønne

Vi søker politisk rådgiver!

I Trondheim er De Grønne godt i gang med å gjøre byen til Europas grønneste. Nå ønsker vi å finne en faglig sterk, dreven og proff politisk rådgiver for varaor...

Nye Veier på ville veier om trafikk og klimamål

13. september skal bygningsrådet gi sin innstilling til planforslag for E6 øst mellom Trondheim og Værnes. Planforslaget strider mot både klimaforliket, bymiljøav...

Miljøpartiet De Grønne

Dyrborgskogen er et museumsareal

Vi kan ikke være bekjent av at storsamfunnet nok en gang setter samisk kultur til side.

...