Nyheter

Vårt verdigrunnlag og forsikringer for framtida

Ivar Henry Larsen er nestleder i styret og 7. kandidat på lista for neste års kommunevalg. Her reflekterer han over tanker som dukker opp i jula når en prøver å r...

Vil vil styrke Midtbyen, ikke svekke den!

I går vedtok bystyret, mot våre stemmer, å tillate detaljhandel i et lokale som i vedtatte planer var satt av til næring. Vi mener dette er helt feil vei å gå, o...

Kommunen må føre en aktiv boligpolitikk!

Kommunen kan og bør gripe muligheten til å påvirke boligmarkedet ved å tilby kommunale utleieboliger også til flere enn de som har rett på det på grunn av særs...

Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Etter å ha fått innspill fra medlemmene og å ha gjennomført intervjuer med mange aktuelle kandidater, har nominasjonskomiteen nå levert ei liste som toppes av Ola...

Nominasjonskomiteen ser etter kandidater

I 2019 er det lokalvalg, og nominasjonskomiteen er i gang med å lage sitt forslag til valgliste. Her er deres oppfordring til alle medlemmer:

...

Vi lager nytt politisk program! Vil du være med?

I 2019 er det lokalvalg, og da skal vi gå til valg på et politisk program fullspekket med visjoner og konkret politikk. Det programmet kan du være med på å utform...

Nye og gamle tillitsvalgte klare for 2018

20. januar avholdt lokallaget årsmøte, med godt oppmøte og mye engasjement.

...

Stort gjennomslag i budsjettforhandlingene

Vi jubler over en nær dobling av klimabudsjettet for 2018.

...
Miljøpartiet De Grønne

Valgkomiteen ønsker innspill!

På årsmøtet i 2018 skal vi velge folk inn i mange viktige tillitsverv.

...

Endelig klimabudsjett!

Etter vårt initiativ, er nå det første klimabudsjettet for Trondheim kommune lagt fram.

...