Fotocredit:

Nye og gamle tillitsvalgte klare for 2018

20. januar avholdt lokallaget årsmøte, med godt oppmøte og mye engasjement.

25. januar 2018

Både styreleder og medlemsansvarlig var på valg, og inn i de rollene har vi fått Aurora Meland Winger og Grunde Wesenberg. De vil sammen med resten av styret drive lokallaget i det kommende året. Fullstendig oversikt over styret ligger her.

Ettersom det er mellomvalgår, valgte årsmøtet også programkomité og nominasjonskomité som skal lede arbeide med å komme fram til henholdsvis valgprogram for perioden 2019-2023, og lista vi skal gå til valg med i 2019. Les om hvem som sitter i komiteene her.

Årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett blir alltid godkjent og vedtatt på årsmøtet, og i år ble det i budsjett og årsplan lagt opp til en betydelig satsing på skolering i året som kommer. I tillegg vil møter knytta til utarbeidelse av nytt valgprogram få mye fokus, og være en viktig inngangsport for nye medlemmer som har lyst til å engasjere seg, og kanskje til og med stå på liste i 2019.

Lurer du på hvordan du kan bidra? Les her eller ta kontakt på trondheim@mdg.no eller eline@mdg.no.