Fotocredit:

Vil du bidra?

Kan du tenke deg å bli aktiv i lokallaget? Du har mange muligheter!

22. februar 2017

Er du nyinnmeldt, et passivt medlem som har våknet til liv, eller kanskje bare en støttespiller som har lyst til å bidra litt? 2017 er et valgår, og mulighetene for å engasjere seg er mange.

Vi trenger blant annet folk til:

 • Å stå på stand (litt utover våren og sommeren, og masse i august og september)
 • Planlegge og gjennomføre aksjoner i bybildet
 • Bidra til å lage tekst og bilder til tradisjonelle og digitale medier
 • Arrangere møter, sosiale treff og skolering
 • Mye annet som dukker opp i løpet av året

Kan du tenke deg å være med på noe av dette, eller har du kanskje ideer om andre ting du kan bidra med? Ta kontakt med Eline på eline@mdg.no, så finner vi ut av det.

Ellers skjer det jevnlig ting i lokallaget for deg som ikke har mulighet til å være med på bidra så mye ekstra i valgkampen, men som gjerne vil delta når det først skjer noe.

 • Vi har jevnlige sosiale og politiske medlemsmøter
 • Vi deltar på årlige markeringer (8. mars, 1. mai og lignende)

NB: Hvis du ønsker å motta informasjon om alle ting som skjer i lokallaget, si ifra til eline@mdg.no, så blir du satt opp på e-postlista for aktive. Vi begrenser nemlig antallet e-poster som sendes ut til hele medlemsmassen, og har en egen liste med dem som vil oppdateres jevnlig.

I tillegg til det som er nevnt, har vi ressursgrupper knytta til bystyrerepresentantene våre.

 • Ola sitter i byutviklingskomiteen
 • Vegard sitter i helse- og velferdskomiteen
 • Line sitter i finans- og næringskomiteen
 • Marianne sitter i oppvekstkomiteen

Ressursgruppene består av bystyrerepresentanten selv, minst én fra lokallagsstyret og andre medlemmer som kan tenke seg å lese sakene som skal behandles i komiteen, og diskutere sakene med representanten før komitémøtet. Ta kontakt med Eline hvis du er interessert i å bli med i en sånn gruppe, og vil høre mer om dette.