Fotocredit: Eline Hansen Næset

En levende debatt om en levende Midtby

Debatten om Midtbyens fremtid pågår stadig, både i Adresseavisa og blant folk. Det er bra! I sentrum for de siste måneders debatt, har prøveprosjektet med miljøgate i Olav Tryggvasons gate stått.

1. februar 2019

Vi mener at miljøgate er bedre for de som oppholder seg i byen og vil skape mer byliv der, og ville helst ha sett at prosjektet ble gjennomført enda mer helhjerta – med mindre gjennomkjøring for biler, sånn at bussene fikk bedre fremkommelighet. Dessverre har de andre partia (med unntak av KrF) valgt å prioritere bilene, og vi har derfor ikke fått til den fremkommeligheten for bussene som vi skulle ønske.

 

Sammen med gater som gir prioritet til gående, syklende, rullende og de som reiser kollektivt (og de som av ulike hensyn er nødt til å bruke bil), mener vi at Midtbyen vil styrkes hvis vi spiller på det som er dette områdets konkurransefortrinn sammenlignet med kjøpesentrene. Midtbyen vil uansett aldri bli et mekka for de som kjører bil, men det kan bli et mekka for de som liker trivelige gater og byrom med blant annet grøntarealer, lekeplasser for barn, benker og bord. Derfor har vi også foreslått og fått gjennomslag for et prosjekt for økt byliv. Der skal næringsliv, kulturliv og kunnskapsmiljøer gå sammen om å finne ut av hvordan Midtbyen kan tilby noe ekstra. Handel og næring må også knyttes til opplevelser, samtidig som vi må utvikle nye konsepter innenfor handel og service. Les mer om prosjekt for økt byliv her.

 

Vår grønne varaordfører Ola Lund Renolen har fått direkte tiltale i et par debattinnlegg forfattet av folk som later til å mene at mangel på gjennomkjøringsmuligheter for bil er den største trusselen mot handelen i Midtbyen. Vi mener at situasjonen er mye mer kompleks enn som så, og at å skylde på prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate blir en forenkling som hindrer ordentlig debatt om de utfordringene handelsstanden der virkelig står ovenfor. Netthandel og stadig utvidelse av bilbaserte kjøpesentre er to av dem. Sistnevnte er forøvrig noe vi er imot, men som Næringsforeninga ser ut til å applaudere. Det at handelen i Midtbyen økte med et par prosent i oktober og november 2018 sammenligna med 2017, har ikke stått i veien for dommedagsprofetier og dødsdom over prøveprosjektet. Det er nesten så man skulle tro noen hadde bestemt seg på forhånd.

 

Her er noen av innleggene i debatten, som har stått på trykk i Adresseavisen: