Fotocredit: Tore Dyrendahl

Mer byliv i Midtbyen!

Ja til mer byliv i Midtbyen! MDG har fått gjennomslag for å etablere et bylivsprosjekt som skal gjøre Midtbyen mer attraktiv å være i.

18. januar 2019

“Diskusjonen om Midtbyen og handel i Trondheim er for kortsiktig”. Det er Trond Mellemsæter toppsjef i Danske Bank som sier det i en balansert artikkel i Adressa nå på mandag. Nett-handel, konflikt mellom bil og buss og endringer i byrommet og kjøremønster er bare deler av utfordringene.

Vi må våge å tenke nytt om Midtbyen, sier varaordfører Ola Lund Renolen. Å fortsette som før fungerer ikke. Vi trenger en koordinert innsats mellom kommunen, kulturlivet, kunnskapsmiljøene og næringslivet for å øke bylivet. Vi vil spille hverandre gode i arbeidet med å gjøre Midtbyen mer levende.

Etter initiativ fra MDG skal det nå startes et “prosjekt” med mål om økt byliv. Her skal kommunen sammen med næringsliv, kulturliv og kunnskapsmiljøene ta tak i det som blant annet Mellemsæter etterlyser – hvordan skal Midtbyen tilby noe ekstra. Handel og næring må også knyttes til opplevelser samtidig som vi må utvikle nye konsepter innenfor handel og service. Her har Midtbyen store konkurransefortrinn om vi vet å utnytte dem. Det skal “Økt byliv-prosjektet” kartlegge og utforske.

– Folk liker folk. Kanskje det sterkeste konkurransefortrinnet til Midtbyen er at det er en fantastisk møteplass hvor folk gjør ting sammen, sier Renolen. Tilrettelegger vi byrom for barn samtidig som foreldrene kan møte venner på kafeen der gjør vi både barna og de voksne en tjeneste.

MDG mener vi må tenke større enn hva vi har gjort tidligere. Vi har mange fine byrom, natur, arkitektur og historie som vi må løfte fram. Her kan vi bruke kulturaktiviteter for å vise fram potensialet i Midtbyens bygg og byrom. Vi har allerede gode erfaringer med Veiteprosjektet hvor kommunen har samarbeidet med gårdeiere, kultur- og næringsaktører og NTNU for å gjøre veitene mer attraktive.

Endringer etter prøveprosjektet startet:

  • Bylivet i Olav Tryggvasons gate økte med 28 %
  • 50 % flere sykler i gata
  • Handelen har økt med 2-3 % i oktober og november
  • Bussen bruker lengre tid gjennom gata på grunn av biltrafikk

Vi ser begynnelsen på et trendskifte i hvordan næringsaktører driver butikk. Adresseavisen har vist oss hvordan butikker som Livid, Carma, Abby’s tekstiler m.fl. møter endringene i handlevaner og lykkes. Vi må lære av deres suksess og tørre å være innovative for å løfte byøkonomien i Midtbyen.

Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate har nå vært en hakkekylling for en frustrert handelsnæring siden i fjor sommer. Nå viser statusrapporten at handelen i Midtbyen øker, det er bussene som ikke kommer raskt nok frem, det er fremdeles for mange biler i Olav Tryggvasons gate. Skal vi lykkes med ambisjonene om enda bedre og raskere bussforbindelser må Bakke bru stenges for biltrafikk inn mot sentrum. Dette har rådmannen sagt hele tiden.

Biltrafikk inn fra øst må kjøre over Nidelv bru og Pirbrua. For bilistene blir det en kosmetisk endring i kjøremønster, men for bussene vil dette ha kjempebetydning og tusenvis av passasjerer vil spare mange minutter gjennom sentrum. Det kan til og med føre til færre biler i Nonnegata, og ja det flytter noen av problemet fra krysset Olav Tryggvasons gate søndre til andre kryss, men det sikrer et mye bedre og raskere busstilbud. Samlet sett øker det Midtbyens kapasitet til å ta imot folk raskt og effektivt.