Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og innstiller på tillitsvervene som skal fylles i lokallaget.

15. februar 2021

Valgkomiteen i Miljøpartiet De Grønne Trondheim består i 2021 av følgende:

Aurora Meland Winger (leder)

Fabiola Torp Herfjord

Ivar Henry Larsen

Amalie Auran

 

Valgkomiteen skal innstille på nytt styre (leder, nestleder, sekretær, kasserer, medlemsansvarlig og varaliste), revisor og forslag til landsmøtedelegater (som til syvende og sist velges på fylkeslagets årsmøte).