Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og innstiller på tillitsvervene som skal fylles i lokallaget.

29. oktober 2018

Valgkomiteen i Miljøpartiet De Grønne Trondheim består i 2018 av følgende:

Ingunn Moen (ingunnkantega@gmail.com)

Mona Undisdatter (undisdatter@gmail.com)

Ask Ibsen Lindal (ask.lindal@gmail.com)

 

Valgkomiteen skal innstille på nytt styre (leder, nestleder, sekretær, kasserer, medlemsansvarlig og varaliste), revisor og forslag til landsmøtedelegater (som til syvende og sist velges på fylkeslagets årsmøte).