Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og innstiller på tillitsvervene som skal fylles i lokallaget.

 

Medlemmer av valgkomiteen 2022-2023:

Tore Dyrendahl (leder)
Hanne Nes Reiersen (medlem)
Ivar Henry Larsen (medlem)
Grønn ungdom (medlem)
Grønne studenter (medlem)

Valgkomiteen skal innstille på nytt styre (leder, nestleder, sekretær, kasserer, medlemsansvarlig og varaliste), revisor og forslag til landsmøtedelegater (som til syvende og sist velges på fylkeslagets årsmøte).