Programkomiteen 2022-2023

Programkomiteen skal på oppdrag fra årsmøtet lage utkast til nytt valgprogram for MDG Trondheim. Komiteen ble valgt av årsmøtet 12.2.22.