Fotocredit: Eline Hansen Næset

Vil vil styrke Midtbyen, ikke svekke den!

I går vedtok bystyret, mot våre stemmer, å tillate detaljhandel i et lokale som i vedtatte planer var satt av til næring. Vi mener dette er helt feil vei å gå, og undergraver ønsket om å styrke Midtbyen.

23. november 2018

Gruppeleder Ola holdt et innlegg i bystyret for å uttrykke vår misnøye, og det er gjengitt her:

 

Alt henger sammen med alt!

I så måte er byplanlegging intet unntak. En forutsetning for god byutvikling er å se det store bildet, det overordnede og langsiktige perspektivet.

Derfor har vi overordnede arealplaner som er blitt til i lange prosesser, administrativt og politisk behandlet og til slutt vedtatt – da må vi tro at det har vært fattet kloke beslutninger.

Tungaveien 26 er i disse planene avsatt til næringsbebyggelse, industri, fabrikker, produksjonsanlegg – IKKE handel.

I de fleste møtene jeg har vært sammen med næringsforeninga så er det nettopp det skrikende behovet for nye næringsarealer som er et av temaene de er svært opptatt av. Når det politiske flertallet nå ser ut til å ville legge bort sine egne overordnede planer og fjerne enda mer næringsareal er det som et omvendt kinderegg.

Isolert sett er det ikke vanskelig å forstå at Coop Obs Bygg både ønsker seg bort fra de litt knøbre lokalene de har i dag og at de ønsker seg et nytt flott anlegg. Jeg forventer ikke at det er direktøren for Coop sitt ansvar å se den store sammenhengen, han skal tenke på bunnlinja si han, det ansvaret ligger først og fremst HER.

I en annen delikat sak denne høsten ser det ut til at et flertall vil tillate at flyhangaren på Lade, som var tiltenkt akkurat denne varegruppen, tillates vannet ut til et ordinært kjøpesenter.

Det betyr at om ikke akkurat dette vedtaket bidrar til en enda større handelssentrering på Lade så vil summen av disse vedtakene gi en SVÆRT uheldig bivirkning. De arealene som nå blir stående tomme skal fylles av andre – hvis noen tror at det ikke skal være nye butikker, tror på julenissen.

Det vi gjør i kveld står til stryk i overordnet byutvikling, og det er Midtbyen som kommer til å blø. Uansett hvor mye vi reverserer de bilbegrensende tiltakene i midtbyen vil det være enklere og enda mer attraktivt å kjøre til Lade-Leangen-Tunga-området, som nå i enda større grader vi bli et mekka for den bilbaserte handelen.

Midtbyen dør langsomt, og et sykkelfelt i Olav Tryggvasons gate, noen benker, og noen store potteplanter får skylda. Den ene dagen fatter det politiske flertallet panikkforslag som ikke er mulig å gjennomføre for å hjelpe midtbyen, praktisk talt dagen etter fatter det samme politiske flertallet vedtak som i enda større grad legger nye byrder på skuldrene til handelsnæringa i Midtbyen. Vi sparer på kronestykkene mens vi ser at hundrelappene flyr ut vinduet – for å bruke en handelsmetafor – og med fare for å gjenta meg selv: Dette er dårlig byplanlegging. Jeg vil derfor på vegne av MDG, SV og KrF fremme rådmannens innstilling i denne saken, for rådmannen husker både hva vi har vedtatt tidligere og hvorfor!