Vil ha dyreverndirektorat i Trondheim

Miljøpartiet De Grønne mener at Mattilsynet har vist seg uegnet som tilsynsmyndighet for dyrevern, og at de siste avsløringene fra pelsnæringen bekrefter at Mattilsynet er mer opptatt av å verne pelsindustrien enn dyrene.

– Mattilsynet bør konsentrere seg om mattrygghet. Vi mener det er nødvendig å skille dyretilsyn fra næringsinteresser i Landbruksdepartementet, og denne saken viser behovet for et eget dyreverndirektorat under Miljøverndepartementet, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

– Et naturlig sted å plassere det nye dyreverndirektoratet vil være i tilknytning til det planlagte Senter for Naturmangfold i Trondheim som også er tenkt å romme slike institusjoner som Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og Direktoratet for Naturforvaltning. Miljøpartiet De Grønne mener dyrevernarbeidet på denne måten kan få et sterkt tiltrengt faglig og politisk løft, sier Harald A. Nissen, førstekandidat for MDG i Sør-Trøndelag.

Miljøpartiet De Grønne mener at dyr har krav på respekt og anstendige forhold, og partiet anser det som meget uheldig at dyrevernet bestyres av landbruksbyråkrater.

– Logikken bak dette er basert på at oppdrett av dyr er næringsvirksomhet knyttet til landbruket. men ved en slik administrativ plassering understrekes dyrens rolle som redskaper for menneskelige behov, og ikke som selvstendige vesen, sier Harald Nissen og Sondre Båtstrand.