Fotocredit:

Vi lager nytt politisk program! Vil du være med?

I 2019 er det lokalvalg, og da skal vi gå til valg på et politisk program fullspekket med visjoner og konkret politikk. Det programmet kan du være med på å utforme!

14. mars 2018

På årsmøtet valgte lokallaget en programkomité, og det er de som skal organisere arbeidet med nytt valgprogram.  Programkomiteen ønsker stor medlemsinvolvering. De som er interesserte i å bidra i temagrupper, kan melde seg til komiteens leder Bente Aina Ingebrigtsen på baingebr@gmail.com . Skriv i e-posten hvilken eller hvilke temagruppe(r) du kan tenke deg å være med i. Meld deg på kjapt, så kommer gruppene ordentlig i gang! Gruppene kan også bli tilpasset medlemmenes engasjement, dette er ikke helt låst.

Temagruppene er (i utgangspunktet) som følger:

Fritid, idrett, natur, dyrevelferd og kultur

Utdanning og oppvekst

Helse, velferd og mat

Økonomi, næringsliv og innovasjon

Byutvikling, bolig, møteplasser

Likestilling, mangfold, integrering og demokrati

 

Dersom noen har kommentarer eller innspill til hvordan det nye programmet bør utformes sammenligna med valgprogrammet for inneværende periode (som kan leses her), vil komiteen gjerne høre fra dere om det også.

 

Komiteen har nå kommet med sitt førsteutkast, og det er ute på høring blant medlemmene.