Velkommen til Hilde Opoku

Bystyregruppa til De Grønne i Trondheim har fått et nytt medlem. Hilde Opoku har gått over fra SV til MDG, og vi har dermed 3 bystyrerepresentanter.

Hilde Opoku er en dyktig politiker med et dypt miljøengasjement. Hun har vært nestleder i Framtiden i Våre Hender og fylkesleder i Grønn Hverdag.

I bystyret har hun vært leder for oppvekstkomiteen, og går nå inn som nestleder i Kontrollutvalget.

De Grønne i Trondheim ønsker Hilde Opoku hjertelig velkommmen.