Trondheimsbudsjettet

Da er det rødgrønne budsjettforslaget lagt fram. Det vil bli vedtatt av Bystyret torsdag 9. desember.

De Grønne har ftt gjennomslag for flere av våre viktige prioriteringer; blant annet skal rådmannen nå omsider legge fram konkrete planer for et biogassanlegg. Det er satt av penger til kulturbiennalen Meta.Morf og andre gode kulturformål. Vi har også sikret videreføring av akuttplasser for narkomane som rådmannen ville legge ned.

Alt i alt kan vi glede oss over at de rødgrønne nok en gang har klart å bli enige om et budsjett som gjør Trondheim til en bedre by å leve i.