Trondheim trenger bybane

Bybanen i Bergen. Foto: Nina Aldin Thune/Wikipedia
Bybanen i Bergen. Foto: Nina Aldin Thune/Wikipedia

De Grønne er glade for at vi sammen med SV, AP og Venstre har fått til et vedtak om at rådmannen skal vurdere miljø- og klimaeffektene av et bybanesystem, ikke bare på kort sikt men for hele anleggets levetid. Alt tyder på at dette vil gi helt andre  resultater enn Rambøll-rapportens kortsiktige økonomisk tenking, som jo ogå er grunnlaget for motstanden mot bane fra Høyre, FRP og Senterpartiet.

Etter MDG sitt syn er det riktig å bygge videre på den sporvidde og strømstyrke som i dag brukes av sporveien. Det behøver ikke bety at vi låser oss hverken til Gråkallbanen som transportør eller til de øvrige løsninger trikken til Lian i dag bruker.

Både på klimautslipp, på generell forurensing og på støy er bybane en uendelig mye bedre løsning enn busser, være seg super eller normal. Også i forhold til biodiesel er elektrisk bane klart overlegen.

Rambølls utredning legger til grunn at byen fortjener et førsteklasses banetilbud, det er utmerket, men det går selvsagt an å foreta en gradvis utbygging. De Grønne mener det beste stedet å begynne er med tunnelen som er foreslått fra Bakke bru til Valentinlyst. Det er også her Rambøll fra sitt perspektiv ser de største gevinstene. Denne prosjekterte tunnelen for kollektivtrafikk vil også være et viktig bidrag til å gjennomføre den klimanøytrale bydelen på Brøset som det er internasjonal oppmerksomhet rundt.

Fra Valentinlyst foreslår Rambøll å føre banen videre til Brøset og Brundalen. De Grønne mener vi her har et grunnlag for en ring-bane som kan knytte Brundalen til Dragvoll og Moholt og knyttes til en ny linje fra Piren til Lerkendal. En slik ring-bane rundt sentrale byområder vil vær et godt grunnlag for framtidige utvidelser til et større bybanenett.