Trondheim – også en samisk by!

Etter forslag fra Hilde skal vi nå sikre at én barnehage i Trondheim har særskilt ansvar for å ivareta og gi opplæring i samisk språk og kultur.

 

1. mars 2016

I formannskapsmøtet 1. mars 2016 satte Hilde fokus på samiske rettigheter ved å etterspørre sak fra Rådmannen om hvordan Trondheim kommune kan sikre at én barnehage har særskilt ansvar for i ivareta og gi opplæring i samisk språk og kultur. Det fikk hun med seg et flertall av formannskapets medlemmer på! Her kan du lese et utdrag av innlegg Hilde hadde på trykk i Adressa sammen med Kristin Sara (Samisk Rom Trondheim) og Daniel Johansen (Sverresborg Trøndelag folkemuseum MIST): 

Trondheim skal i 2017 være vertsby for den nasjonale markeringen av 100-årsjubileet for samisk rettighetsarbeid. Markeringer gjennom hele året skal følgelig preges av en klar samisk tematikk. Samtidig ønsker vi å benytte jubileet til å bedre forholdene for Trondheims samiske befolkning.

Trondheim, eller Tråante som byen heter på samisk, er den største byen i sørsamisk område. Som norsk storby og hjem for landets største universitet har Trondheim en sammensatt befolkning, også fra andre samiske språkområder.

For svakt tilbud i dag

Samisk og norsk er Norges offisielle språk. I henhold til lovverket skal de som har samisk som førstespråk få et like godt språktilbud gjennom skolegang som de som har norsk som førstespråk. Kommuner med en samisk befolkning har et særlig ansvar for å tilrettelegge egne samiskspråklige barnehagetilbud for sine innbyggere.

Samiske skoletilbud i Trondheim er i dag lite tilgjengelige og det eksisterer ikke et språkbarnehagetilbud. Dette svekker Trondheims konkurransedyktighet sammenlignet med andre norske storbyer. Samiske familier som er potensielle studenter eller jobbsøkere til byen, velger ofte bort Trondheim fordi det i dag ikke finnes et godt tilbud for skole- og barnehagebarn. Jubileet i 2017 er en god anledning til å etablere nødvendig infrastruktur.

Bruk av Sverresborg folkemuseum

Sverresborg Trøndelag folkemuseum skal i 2017 ha sørsamisk kultur som sitt hovedfokus. Et ledd i denne satsninger er å omforme friluftsmuseet til en tilrettelagt undervisningsarena for å kunne formidle den samiske kulturens plass i Trøndelag til skoleklasser.

Sverresborg foreslår at Trondheim kommune kan etablere et samisk språk- og kulturbarnehagetilbud som del av eksisterende barnehagetilbud ved museet. Med dette vil barnehagen kunne bruke friluftsmuseet som fast undervisningsarena på dagsbasis. Barnehagetilbudet og en styrket språkundervisning i skolen vil være et viktig instrument for å bygge kunnskap om egen kultur blant samiske barn, og samtidig formidle denne viktige historien til hele grunnskolen i Trondheim og Trøndelag.

Forslag i formannskapet

Spørsmålet Hilde stilte til Rådmannen var følgende: Hva gjør rådmannen for å sikre samisk språk og kultur i skoler og barnehager?

I tillegg la hun frem følgende forslag: «Formannskapet ber om en sak før sommeren som konkretiserer hvordan Trondheim kan etablere en samisk språk og kulturbarnehage.»

Forslaget fikk altså flertall, og vi ser fram til å få svar fra Rådmannen om hvordan dette kan gjennomføres.