Strakstiltak mot farlig luft

Dagens rapport om at Trondheim har landets dårligste og mest helsefarlige byluft viser entydig at det var et feilgrep å fjerne piggdekkavgiften, og at Nordre Avlastningsveg ikke har ført til bedre luftkvalitet. Miljøpartiet de Grønne krever strakstiltak for å redusere forurensningen i sentrale byområder.

De Grønne mener også det er på tide Næringsforeningen og andre som krever økt biltrafikk inn til sentrum ser litt ut over sine snevre næringsinteresser. Helsa til byens befolkning må gå foran profittbegjæret til kremmerne.

De Grønne mener Trondheim Kommune må arbeide målrettet for å sikre forsvarlig byluft året rundt.

1) Det må straks innføres datokjøring (dvs at biler med registreringsnummer som slutter på partall kan bare kjøre på partallsdato)

2) Piggdekkavgiften må gjeninnføres.

3) Det må satses enda mere på å bedre kollektivtilbudet ved hjelp av flere avganger og reinere drivstoff.

4) Det må planlegges skinnegående transport i Elgeseter gate fram til Gløshaugen og Lerkendal, for å erstatte flest mulig piggdekkutstyrte busser og sikre en varig reduksjon i piggdekkstøvet.