Støtte til solenergi på valgprogrammet?

Hurra! Oslo kommune vedtok forrige uke å utarbeide en støtteordning for solcelleutbygging! Kun FrP stemte imot. Er kommunal investeringsstøtte til solenergi en av sakene MDG i Trondheim skal fronte fram mot neste valg? Vi skal involvere både medlemmene våre, interessegrupper, foreninger og andre interesserte delta i utformingen av vårt politiske programmet vi går til valg på i 2015. Detaljer om dette vil komme om ikke lenge.Solenergi