Støtte til at kommunen skal avstå fra kjøp av varer produsert på okkupert palestinsk jord

I sitt møte 17. november 2016 behandla bystyret i Trondheim en sak med forslag om å avstå fra innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område. Her er begrunnelsen vår for å ha støtta forslaget.

18. november 2016

Alle, i betydningen de aller fleste, er enige om at Israel som demokratisk stat utøver et overgrep mot den palestinske befolkningen gjennom okkupasjonen av Vestbredden. Den aggressive nybyggerpolitikken underminerer både fredssamtalene og vil etterhvert gjøre en tostatsløsning nærmest umulig.

De som ikke er enig i dette og som av rent prinsipp støtter staten Israel 100% satt stille som mus og ytret seg ikke da bystyret i går behandlet og vedtok innbyggerforslaget om at Trondheim kommune ikke skal kjøpe varer og tjenester som produseres av israelske bedrifter som opererer inne på okkupert territorium.

Det er svært viktig å presisere at dette ikke er tenkt som en generell boikott av staten Israel og israelske varer og tjenester. Trondheim kommune har med dette sagt at det ikke er aktuelt å gjøre innkjøp av varer og tjenester fra bedrifter som opererer inne på okkupert territorium.

De som argumenterte mot vedtaket, men som likevel er bekymret for okkupasjonen på vestbredden, mener at man gjennom handel og dialog bedre fremmer fred og forsoning, enn gjennom boikott, men at kommunen som fri og uavhengig innkjøper ikke vil kjøpe bestemte varer, som vi også gjør i mange andre sammenhenger knyttet til etiske regelverk for innkjøp og investeringer.

Miljøpartiet De Grønne, sammen med flertallet, mener at nybyggingen og dermed også okkupasjonen vil fortsette så lenge aktørene ser at det lønner seg; både økonomisk og politisk – ved at det ikke stilles strenge nok krav til staten Israel fra sine demokratiske venner over hele verden. Derfor er det viktig å ramme målrettet økonomisk og politisk hver gang man har sjansen. Vi er ikke så naive at vi ikke skjønner at dette blir mer politisk enn økonomisk. Trondheim kommunes handel med Israel er så liten at den knapt teoretisk kan velte i nærheten av et lass, men politiske vedtak har en symbolverdi man ikke skal kimse av.