Fotocredit:

Støtt det grønne budskapet

Vi ønsker å føre en valgkamp som er i tråd med den grønne ideologien, men for å kunne gjøre dette trenger vi din hjelp.

12. august 2015

Det grønne budskapet i valgkampen vår gjenspeiles i hvordan vi forbereder og gjennomfører aktiviteter. Gjennomgående for vår valgkamp er at den er lavbudsjett, basert på gjenbruk og frivillighet.

For å kjøre en valgkamp med et lite budsjett, lar vi hver krone vare så langt som bare mulig. Vi ønsker å bidra til en ny måte å tenke kreativt på og bygge opp under lokal oppfinnsomhet og frivillighet. Mye er gjort og mye er bra, men mye kan bli bedre. Og til dette trenger vi din hjelp! Kan du bidra med et lite innskudd – som gjør at vi kan verdsette den fantastiske dugnadsånden som finnes blant våre frivillige – vil vi love å bidra til at det grønne budskapet spres til enda flere!

Kontonummeret til MDG Trondheim: 1254.05.03336