Fotocredit:

Stort gjennomslag i budsjettforhandlingene

Vi jubler over en nær dobling av klimabudsjettet for 2018.

3. januar 2018

Etter at vi høsten 2016 fikk vedtatt at det for neste år skulle lages et klimabudsjett i tilknytning til kommunens ordinære budsjett, ble et forslag til klimabudsjett lagt frem av Rådmannen høsten 2017. Gjennom budsjettforhandlinger med de andre partia i sentrum-venstrekoalisjonen fikk vi nesten doblet summet satt av til klimabudsjettet, ved å øke det med 13,3 millioner kroner på toppen av de 15 millionene som var satt av i Rådmannens forslag.

Klimabudsjettet viser hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå så og så store kutt i klimagassutslipp, og hvor mye penger som skal brukes på å oppnå dette. På denne måten blir det tydeliggjort hvor kuttene skal tas, og de aktuelle kommunale enhetene blir ansvarliggjort i større grad. Vi er glade for å ha dytta kommunen i riktig retning, ikke bare når det gjelder å sette ambisiøse klimamål, men også i å gjennomføre et målretta arbeid for å oppnå målene!

Les om klimabudsjettet i kapittel tre her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/budsjett2018-2021/