Sammen med fire andre av Arbeiderpartiets koalisjonspartnere i Trondheim truer vår bystyregruppe i dag med å trekke seg fra budsjettsamarbeidet. Gjennom samarbeid med Arbeiderpartiet og andre sentrum-venstreparti har vi siden 2003 fått til veldig mye positivt. Årsaken til dagens medieutspill er dyp uenighet om utvidelse av skianlegget Gråkallen vinterpark.

Varaordfører Hilde Opoku fra De Grønne uttaler til at Adressa at helheten i prosjektet ikke henger på greip, og sammen med Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stiller vi følgende krav:

* Det er uaktuelt å betale for utbygging av parkeringsplasser.

* Det er uaktuelt å gi ekstraordinær utbyggingsstøtte ut over ti prosent av utbyggingskostnad.

* Det er uaktuelt å gi en kommunal garanti på lån, slik prosjektet ser ut nå.

Arbeiderpartiet kan ikke ta de andre partia for gitt, og for første gang i samarbeidets historie går vi altså til det steg å true med brudd i budsjettsamarbeidet.

[Saken oppdateres.]