Skjermer kulturen

Gråmølna og Cinemateket kommer styrket ut i de rødgrønnes forslag til budsjett.