SFO skal fortsatt være frivillig

Miljøpartiet De Grønne mener at lek, valgfrihet og trivsel skal prege tiden i SFO. Barndommen har en egenverdi, og forberedelsene på ungdoms- og voksenliv må ikke få overskygge dette. SFO bør oppleves som en del av fritiden, der man kan lære mer om det man lurer på, trene på det man vil mestre bedre og være del av et sosialt fellesskap i trygge omgivelser. For at dette skal skje på beste måte, bør det være voksne der som forstår seg på barns utvikling og vet hvordan de kan støtte, trøste og oppmuntre når det trengs.


Vi trenger derfor ansatte med kunnskap om barns utvikling og behov i SFO. Det kan f.eks. være barne- og ungdomsarbeidere eller andre fagarbeidere med pedagogisk tilleggsutdanning. Det kan også være barnehagelærere, barnevernspedagoger eller vernepleiere. Vi trenger altså ikke å flytte lærere fra skolen for å sikre god kompetanse i SFO. 


De aller fleste av de yngste elevene i Trondheim oppholder seg i SFO før og etter skolen. Det diskuteres om SFO skal gjøres obligatorisk, som en heldagsskole. Denne diskusjonen har vi også hatt i Miljøpartiet De Grønne. Vi har konkludert med at vi IKKE ønsker at SFO skal være obligatorisk. Vi vil følgelig ikke erstatte dagens SFO med heldagsskole.


MDG vil ta initiativet til en ny gjennomgang av krav og vilkår for et framtidig frivillig SFO hvor lek, valgfrihet og trivsel står sentralt.

 

Bente Aina Ingebrigtsen

5. kandidat på lista til Trondheim MDG