Grønne tak – av Harald Nissen

Fra åpningen av det grønne taket på rådhuset i Toronto, Canada. (Foto: Tabercil, Creative Commons-lisens)

Å påby grønne tak på alle nybygg kutter CO2-utslipp, hindrer flomfare og vil gi nye, grønne arealer til rekreasjon.

Av: Harald A. Nissen, nasjonal talsperson og 1. kandidat for Oslo MDG

Det er ikke uten grunn at grønne tak er en viktig del av den progressive, grønne bølgen i byer som København, Frankfurt og Chicago. Grønne tak er et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon for mennesker og miljø:

Grønne tak motvirker klimaendringer ved å binde CO2. Studier fra USA viser at grønne tak kan ta opp i seg inntil 375 gram rent karbon per kvadratmeter over en toårsperiode. Takene vil også ta opp i seg annen luftforurensning, og er således et godt bidrag til friskere luft i Oslo og andre norske byer.

Mindre behov for oppvarming om vinteren og avkjøling om sommeren. Dette betyr sparte kroner og mindre energiforbruk. Redusert temperaturskifting og blokkering av UV-stråler betyr også at takets levetid blir forlenget sammenliknet med takstein. København kommune anslår at et grønt tak reduserer energiforbruket med mellom fem og ti prosent.
Biologisk mangfold. En rekke arter kan finne seg et hjem i disse grønne lungene, og slik bidra til rike og sunne økosystemer i byene.

Økt trivsel og bedre helse. Tilgang på grøntområder er et positivt bidrag til folkehelsen, og grønne tak kan fungere som utearealer for f.eks. barnehager på dagtid, og rekreasjonsområder for beboere på kveldstid. Det er også fullt mulig å dyrke egne grønnsaker og bær på byens tak.
Grønne tak trenger heller ikke å være økonomisk ulønnsomt, viser undersøkelser fra København. Takets forlengede levetid og redusert energiforbruk betyr at økonomi og økologi går hånd i hånd.

Oslo har begynt en forsiktig satsing på grønne tak, med eksempelvis Norsk Gjenvinnings bygg i Groruddalen og deler av Barcode-bygningene. Det er bra. Vi i Miljøpartiet De Grønne vil imidlertid gå lenger, og gjøre som København: påby grønne tak på alle nye bygninger med takvinkel under 30 grader.
Vi mener dette vil være et viktig bidrag til å gjøre norske byer grønnere, sunnere og enda triveligere å bo i.

Les mer om grønne tak her>>