Saksliste til årsmøte

Årsmøte for De Grønne i Trondheim Tid: 4.februar kl.18.00

Sted: Salen i Befalsforeningens lokaler (Vår frues gt.4)

Merk: Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av Trondheim MDG som er registrert som betalende medlemmer for inneværende kalenderår i Trondheim MDGs medlemsregister.

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og to representanter til å undertegne protokollen 4. Årsmelding
5. Regnskap for 2013
6. Årsplan for 2014
7. Budsjett for 2014
8. Vedtektsendringer
9.Valg

  • ○  Styre
  • ○  Valgkomité
  • ○  Nominasjonskomité
  • ○  Revisor
  • ○  Programkomité, til utarbeidelse av lokalt partiprogram (i mellomvalgsår)10. Eventuelt

11. Møtekritikk